Minilex - Lakipuhelin

Takaajan ikä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Takauksen antamiselle ei ole asetettu mitään erityistä ikärajaa laissa takauksista ja vierasvelkapanttauksista (takauslaki). Näin ollen takauksen saa antaa minkä ikäinen ihminen tahansa yleisen oikeustoimikelpoisuuden rajoissa.

Oikeustoimikelpoisuus on henkilön kyky sitoa itsensä oikeudellisiin järjestelyihin, joilla perustetaan, muutetaan tai poistetaan henkilön nimissä olevia oikeuksia tai velvollisuuksia. Nämä oikeudelliset järjestelyt toteutetaan tahdonilmaisuja antamalla ja vastaanottamalla. Takaus on yksi tällainen oikeudellinen järjestely. Suomessa luonnollinen henkilö – eli normaali ihminen – saavuttaa täyden oikeustoimikelpoisuuden vasta 18-vuotiaana. Tämä 18-vuoden iän vaatimus on samalla takaajan ikäraja. Jos siis alle 18-vuotias antaa takauksen, se ei ole pätevä henkilön oikeustoimikelpoisuuden puuttumisen vuoksi. Oikeustoimikelvottoman henkilön tekemä takaus voi kuitenkin tulla päteväksi, jos hänen laillinen edustajansa – eli edunvalvojansa – antaa takaukselle suostumuksensa. Alaikäisen edunvalvojina ovat yleensä tämän vanhemmat.

Oikeustoimikelpoisuuden 18-vuoden iän vaatimuksesta on kuitenkin poikkeus. Jos alle 18-vuotias on ansainnut omaisuutta työllään tai jos huoltaja tai muu edunvalvoja on antanut omaisuutta alle 18-vuotiaan käytettäväksi, saa alle 18-vuotias hallita tällaista omaisuutta vapaasti. Tätä kutsutaan rajoitetuksi oikeustoimikelpoisuudeksi ja se mahdollistaa periaatteessa myös takauksen antamisen. Käytännössä velkojat tuskin hyväksyvät rajoitetun oikeustoimikelpoisuuden kattaman omaisuuden perusteella annettuja takauksia, sillä henkilö, jolla on vain tällaista omaisuutta, ei todennäköisesti pystyisi tarpeen tullen maksamaan velkaa. Lisäksi rajoitetun oikeustoimikelpoisuuden nojalla annetulla takauksella on suuri sovitteluriski.

On huomattava, että myös yli 18-vuotiaalta voi puuttua oikeustoimikelpoisuus, jos tuomioistuin on julistanut hänet vajaavaltaiseksi lain holhoustoimesta (holhoustoimilaki) mukaisesti. Vajaavaltaisen henkilön takauksen antamista koskevat samat säännöt kuin alaikäisiä.

Takauksen antamisella ei ole yläikärajaa, sillä ihmisen oikeustoimikelpoisuus loppuu vasta tämän kuoltua.

Takaajan iällä voi olla vaikutusta takauksen sovittelulle. Takauksen sovittelua koskeva takauslain pykälä mainitsee takaajan iän nimenomaisesti sovittelussa huomioon otettavana seikkana. Takauslain mukaan yksityistakaajan (tavallinen ihminen) vastuuta luotonantajalle (yleensä pankki) voidaan sovitella,

  • jos takaajan maksettavaksi tulevan päävelan määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden ja
  • luotonantaja takausta annettaessa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että takaajan vastuu on ilmeisessä epäsuhteessa hänen mahdollisuuksiinsa suoriutua maksuvelvoitteesta.

Näistä takauslain sovittelusäännöistä voidaan päätellä, että takaajan iällä voi olla vaikutusta takauksen sovitteluherkkyyteen. Luotonantajan voi nimittäin olla vaikeaa väittää, ettei hän tiennyt takaajan vastuun ja maksukyvyn epäsuhdasta, jos takaaja on esimerkiksi nuori opintotuella elävä opiskelija tai pientä eläkettä saava vanhus.

Lisätietoa takauksesta saat lukemalla muita aihetta käsitteleviä Minilex-artikkeleita ja ottamalla yhteyttä lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa