Minilex - Lakipuhelin

Takaajan asema velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikä on velkajärjestely?

Velkajärjestelyllä tarkoitetaan menettelyä, jossa tuomioistuin määrää maksukyvyttömän henkilön velkoja koskevista järjestelyistä ja vahvistaa velkojen maksuohjelman, joka vastaa henkilön maksukykyä. Takaaja ei vapaudu takausvastuustaan velkajärjestelyssä. Normaalisti velkajärjestely tulee vireille velallisen hakemuksesta, mutta takaaja voi hakea velkajärjestelyä tuomioistuimelta yhdessä velallisen kanssa. Takaajalle voi tulla maksettavaksi se osa velasta, jota ei saada velalliselta perityksi velkajärjestelyssä. 

Velan periminen takaajalta velallisen velkajärjestelyn takia

Velkajärjestelyn alettua velkoja ei saa periä velkaansa velalliselta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta järjestely ei estä velkojaa perimästä saatavaansa velan takaajalta. Perimisen edellytyksenä ei vaadita velan erääntymistä maksettavaksi. Takaajalla on takautumisoikeus velalliseen nähden eli hän voi vaatia takauksen perusteella suorittamaansa määrää velalliselta, mutta käytännössä hän voi saada vain suhteellisen osuutensa velallisen maksuvarasta maksuohjelman puitteissa. Takaajalla on oikeus vaatia velallisen maksuohjelman keston pidentämistä, jos takaajalla on velalliseen nähden takautumisoikeus.

Takausvastuun järjestely

Takaajalla on mahdollisuus hakea takausvastuun järjestelyä, jossa voidaan pidentää takausvelan maksuaikaa. Kuitenkaan velan määrää ei voida alentaa. 

Lisätietoa takaajan asemasta velkajärjestelyssä saat ottamalla yhteyttä lakimiehiimme.

Vinkit

- Jos takaajakin on maksukyvytön, hän voi hakeutua myös velkajärjestelyyn

- Takaajalla voi olla oikeus vaatia velan maksuajan pidentämistä

Varoitukset

- Takaaja on aina vastuussa antamastaan takauksesta

- Päävelallisen konkurssimenettely voi johtaa siihen, että takaaja joutuu maksuvelvolliseksi

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa