Minilex - Lakipuhelin

Omavelkainen takaus yrityksessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Omavelkainen takaus

Omavelkaisessa takauksessa takaaja vastaa takaamastaan velasta kuin omasta velastaan. Omavelkainen takaus on yleinen takausmuoto yrityslainoissa, kun yrityksellä ei ole tarpeeksi omia vakuuksia lainojen vakuudeksi. Näin on erityisesti toiminimen ja henkilöyhtiöiden, avoimen- tai kommandiittiyhtiön, tapauksissa. Osakeyhtiöissä omavelkainen takaus on tarpeen ainakin yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Omavelkaisessa takauksessa velkoja voi velan eräännyttyä vaatia velan suorittamista suoraan omavelkaiselta takaajalta, mikäli velallinen ei ole tätä ennen maksanut velkaansa. Velkojan ei tarvitse odottaa velallisen toteamista maksukyvyttömäksi. Näin ollen omavelkainen takaus on takaajalle muita takauksen muotoja ankarampi. Lainsäädäntö kuitenkin suojaa omavelkaisen takauksen antajaa siten, että mikäli takauksen tarkasta sisällöstä ei ole sovittu, katsotaan takaus toissijaiseksi, joka on yleisesti takausten lähtökohta.

Omavelkaiset takaukset ovat kuitenkin yleisiä yritystoiminnassa ja ne koskevat myös velan korkoa sekä muita kustannuksia. Esimerkiksi osakeyhtiössä osakkaat eivät lain mukaan vastaa osakeyhtiön veloista, mutta omavelkaisen takauksen tehdessään osakkaat voivat joutua velasta henkilökohtaiseen vastuuseen.

Toiminimissä ja henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) omavelkainen takaus on enemmän sääntö kuin poikkeus. Omavelkainen takaus on tyypillistä silloin, kun yrityksen omat varat eivät riitä lainojen vakuudeksi. Lisäksi myös osakeyhtiöissä omavelkaista takausta vaaditaan yrityksen alkuvaiheessa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa