Minilex - Lakipuhelin

Mikä on takaus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus vakuutena

Takaus on sitoumus, jolla sitoumuksen antaja suostuu ottamaan vastuun toisen henkilön velvoitteesta. Takaussitoumuksen antajaa kutsutaan takaajaksi ja takauksen turvaamaa velvoitetta päävelaksi. Takauksen tarkoitus on pienentää päävelan velkojan riskiä siitä, ettei hänelle edullista velvoitetta suoriteta sovitusti. Tavallisin velvoite, jonka tueksi takaus annetaan, on rahalainan takaisinmaksu eli velallisen velvoite maksaa lainaamansa rahasumma korkoineen takaisin.

Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta sääntelee takausta 

Jos takaaja maksaa päävelan velallisen puolesta, hänelle syntyy oikeus saada velalliselta takauksen takia menettämänsä rahamäärä. Tämä takaajan oikeus on säädetty laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta (takauslaki) ja sitä kutsutaan nimellä takautumisoikeus tai takautumissaatava. Päävelan kokonaisuudessaan maksaneelle takaajalle voi syntyä takautumissaatava myös toisia takaajia kohtaan, jos takaukset on annettu samanaikaisesti tai toisiaan edellyttäen eikä takaajien keskinäisestä vastuusta ole muuta sovittu.

 

Takaus oikeudellisesti

Takaus on vapaamuotoinen oikeustoimi. Takaaja voi antaa takaussitoumuksen sekä kirjallisesti että suullisesti, mutta kirjallinen sitoutuminen on suositeltavampaa myöhemmän todistamisen kannalta. Vapaamuotoisuudesta huolimatta takaussitoumuksesta tulee ilmetä ainakin velallisen ja velkojan henkilö- ja yhteystiedot, velkojan saatavan määrä ja sen peruste, millainen takaus on kyseessä, takaajan sitoutumistahto sekä osapuolten allekirjoitukset ja päiväys. Takaus ei vaadi todistajia ollakseen pätevä, mutta jos osapuolet haluavat todistajia käyttää, kirjalliseen takaussitoumukseen olisi hyvä merkitä myös todistajien allekirjoitukset ja niiden päiväykset.

Erilaisia takauksia

Takauksia on erilaisia. Takaukset jaetaan yksityistakauksiin ja muihin takauksiin, sillä takauslaissa on paljon tärkeää yksityistakauksia koskevaa erityissääntelyä. Tämän yksityistakaajille edullisen sääntelyn taustalla on heikomman sopimuspuolen suojaaminen. Takauslaki sisältää myös määritelmät siitä, millaisia ovat omavelkainen takaus, toissijainen takaus ja täytetakaus.

Jos haluat tietää enemmän näistä erilaisista takaustyypeistä, lue lisää takausta käsitteleviä Minilex-artikkeleita tai ota yhteys lakimieheen, joka opastaa Sinua mielellään takauksiin liittyvissä asioissa.

Varoitukset

- Velan vakuutena on takaajan varallisuus kokonaan

- Takaajalla on aina riski joutua maksamaan koko päävelallisen velka

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa