Minilex - Lakipuhelin

Määräaikainen takaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus 

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jossa toinen henkilö suostuu ottamaan vastuun toisen henkilön velvoitteesta. Takaussitoumuksen antanutta henkilöä kutsutaan takaajaksi ja takauksen turvaama velvoite on päävelka. Tavallisesti takaus annetaan rahalainan takaisinmaksuun. Tällöin takaaja voi joutua maksamaan päälainan takaisin korkoineen.

Takauksen voimassaolo

Takaus voi olla voimassa niin kauan kuin velka on olemassa tai takaus voi vanhentua yleisten velan vanhentumissääntöjen mukaisesti. Takaus on kuitenkin mahdollista tehdä vain tietyksi määräajaksi, jolloin se on voimassa vain sovitun ajan. Pääsääntöisesti takaajan vastuu lakkaa silloin, kun päävelka on suoritettu tai se on muuten lakannut. Tällöin takaaja ei voi enää joutua maksamaan velkaa.

Takaus on usein voimassa määräajan. Se merkitsee sitä, etä velkojan on kohdistettava vaatimuksensa takaajaan asetetussa määräajasa. Joskus voi riittää, että velkoja ilmoittaa, että hän tulee myöhemmin esittämän vaatimuksen takaajalle. Määräaikaisessa takauksessa ilmoitetaan monesti, miten vaatimus tulee esittää takaajalle. 

Takauksen vanhentuminen

Jos päävelkaa ei makseta, takaus vanhentuu kolmen vuoden kuluttua päävelan erääntymisestä, jollei vanhentumista ole ennen sitä katkaistu. Näin ollen velkoja ei voi vaatia velan maksua takaajalta, jos velan erääntymisestä on kulunut yli kolme vuotta. Lisäksi takaus vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua takaussitoumuksen antamisesta velan toissijaisen vanhentumissäännön mukaisesti. Takaus on kuitenkin mahdollista tehdä vain tietyksi määräajaksi. Tällöin velkoja menettää oikeutensa vaatia päävelan suoritusta takaajalta, jos hän ei vaadi takaajalta suoritusta ennen määräajan päättymistä.

Takauksen määräaikaan ja takaajan vastuun lakkaamiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä lakimieheen, joka kertoo mielellään tarkempaa tietoa takauksesta.

Vinkit

- Takaus on mahdollista sopia vain määräajaksi

- Tällöin velkojan on kohdistettava vaatimuksensa takaajaan määräajassa

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa