Minilex - Lakipuhelin

Lainan takaus ikäraja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimikelpoisuus edellytyksenä lainan takaamiselle

Lainan takaamiselle ei ole varsinaisesti säädetty minkäänlaista ala- tai yläikärajaa. Tämän vuoksi takauskelpoisuutta arvioidaan yleisen oikeustoimikelpoisuuden sääntöjen mukaisesti.

Suomessa henkilö saavuttaa täyden oikeustoimikelpoisuuden täyttäessään kahdeksantoista vuotta. 18 vuotta täyttänyt henkilö voi siis aina pätevästi antaa takauksen, ellei hänen oikeustoimikelpoisuuttaan ole rajattu. Jos henkilö on julistettu vajaavaltaiseksi, hänellä ei ole rajoittamatonta oikeustoimikelpoisuutta toisin kuin muilla 18 vuotta täyttäneillä, minkä vuoksi hän ei voi antaa pätevästi takausta ilman edunvalvojansa suostumusta. Jos takaus annetaan puuttuvasta oikeustoimikelpoisuudesta huolimatta, takaus on oikeustoimilain mukaisesti mitätön.

Oikeustoimikelvottomuus 

Alle 18-vuotiasta kohdellaan siis lähtökohtaisesti kuin muita vajaavaltaisia. Alle 18-vuotiaat luokitellaan oikeustoimilain mukaisesti vajaavaltaisiksi. Alle 18-vuotias ei voi siis antaa takaussitoumusta, jos hänen edunvalvojansa (vanhemmat) eivät anna takauksella suostumusta. Koska oikeustoimilakia sovelletaan myös takaukseen, periaatteessa alle 18-vuotias voi antaa takauksen ilman vanhempiensa suostumusta, jos hän on itse ansiotyössä ansainnut omaisuutensa. Alle 18-vuotias saa nimittäin hallita tällaista omaisuutta vapaasti. Käytännössä takaajaksi tuskin kuitenkaan hyväksytään henkilöä, jonka oikeus antaa takaussitoumus on kyseenalainen.

Pankit eivät kuitenkaan hyväksy myöntämiensä lainojen takaajaksi alaikäisiä, vaikka se käytännössä olisi mahdollista. Tämä johtuu siitä, että alaikäisillä harvoin on riittävää maksukykyä takauksen antamiseen. Takauksen sovittelu tulisi myös helpommin sovellettavaksi, jos takaajana olisi alaikäinen, mikä ei tietenkään ole velkojan edun mukaista.

Teoriassa alaikäinen voi siis taata muita kuin pakkien myöntämiä lainoja. Käytännössä alaikäiset eivät kuitenkaan juuri koskaan ole takaajina. 

Vinkit

- Lainan takaus edellyttää 18-vuoden ikää ja kykyä päättää omista asioistaan

- Ikäraja ei ole ehdoton, mutta käytännössä takaajat ovat aina vähintään 18-vuotiaita

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa