Minilex - Lakipuhelin

Jälkitasaus koskee velan takaajien välistä vastuuta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen ottamalla velalla voi olla useita takaajia. Velkojalla on oikeus periä päävelka keneltä tahansa samassa vastuuasemassa olevista takaajista. Tällöin päävelan maksaneella takaajalla on luonnollisesti takautumisoikeus muihin takaajiin siltä osin, kuin hän on maksanut päävelkaa yli oman osuutensa.

Jälkitasaus koskee takaajien välistä vastuuta silloin, kun jokin takaajista ei määräajassa suorita omaa osuuttaan taatusta velasta sitä velkovalle toiselle takaajalle. Mikäli päävelan maksanut takaaja on siis esittänyt toiselle takaajalle maksuvaatimuksen, eikä tämä ole kuukaudessa maksanut takautumissaatavaa tai on muuten ilmeisen maksukyvytön, velan maksaneella takaajalla on oikeus vaatia, että muut takaajat suorittavat osuutensa maksamatta jätetystä takautumissaatavasta. Suoritetaan siis jälkitasaus.

Jälkitasaus ei tietenkään tarkoita sitä, että oman maksuosuutensa maksamatta jättänyt takaaja vapautuisi lopullisesti suoritusvelvollisuudestaan. Se tarkoittaa vain sitä, että jälkitasauksen jälkeen muilla takaajilla on oikeus periä takautumissaatavansa sen maksamatta jättäneeltä takaajalta samalla lailla kuin heillä on oikeus periä velkaa itse velallisesta. Heillä on myös samalla lailla oikeus periä viivästyskorkoa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa