Minilex - Lakipuhelin

Jälkitasaus koskee velan takaajien välistä vastuuta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaus velalle

Takaus on sitoumus, jolla takaaja (sitoumuksen antaja) lupautuu vastuuseen kolmannen henkilön (päävelallisen) velasta velkojalle. Takaus on yksi vakuussitoumuksista ja henkilövakuuksista. Takauksessa velan vakuutena on siis takaajan varallisuus kokonaan eikä vain yksilöity osa hänen omaisuudesta. Takaaja vastaa päävelallisen velasta niin kuin omastaan. Velallisen ottamalla velalla voi olla useita takaajia. 

Solidaarinen vastuu

Solidaarinen vastuu eli yhteisvastuu tarkoittaa sitä, että useat ovat antaneet takauksen päävelallisen velasta. Yhteisvastuu tarkoittaa useimmiten sitä, että kaikki yhteisvastuuliset velalliset vasaavat koko päävelasta. Takauksessa kaikki takaajat vastaavat yhdessä päävelallisen velasta, josta he ovat antaneet takauksen. Jos muuta ei sovita vastuunjaosta, vastaa kukin takaaja sitoumuksesta omasta ja toistensa puolesta. 

Takautumisoikeus

Velkojalla on oikeus periä päävelka keneltä tahansa samassa vastuuasemassa olevista takaajista. Tällöin päävelan maksaneella takaajalla on luonnollisesti takautumisoikeus (regressioikeus) muihin takaajiin siltä osin, kuin hän on maksanut päävelkaa yli oman osuutensa. Kun takaajia on useita ja vastuunjako on yhteisvastuullista, takaajien välinen vastuu tarkastetaaan jälkitakauksen perusteella. 

Jälkitasaus

Kun joku velallisista on maksanut velan, hänellä on oikeus periä jokaiselta toiselta yhteisvelalliselta (muilta takaajilta) tämän osuus. Yhteisvelallinen ei kuitenkaan aina kykene tai halua maksaa omaa osuuttaan velasta. Tällöin jälkitasauksella estetään se, että koko velan maksanut takaaja ei joutuisi kärsimään toisen takaajan laiminlyönnistä. 

Jälkitasaus koskee takaajien välistä vastuuta silloin, kun jokin takaajista ei määräajassa suorita omaa osuuttaan taatusta velasta sitä velkovalle toiselle takaajalle. Mikäli päävelan maksanut takaaja on siis esittänyt toiselle takaajalle maksuvaatimuksen, eikä tämä ole kuukaudessa maksanut takautumissaatavaa tai on muuten ilmeisen maksukyvytön, velan maksaneella takaajalla on oikeus vaatia, että muut takaajat suorittavat osuutensa maksamatta jätetystä takautumissaatavasta. Suoritetaan siis jälkitasaus. Kukin yhteisvelallinen suorittaa siis osansa syntyneestä vajauksesta. 

Jälkitasaus ei tietenkään tarkoita sitä, että oman maksuosuutensa maksamatta jättänyt takaaja vapautuisi lopullisesti suoritusvelvollisuudestaan. Se tarkoittaa vain sitä, että jälkitasauksen jälkeen muilla takaajilla on oikeus periä takautumissaatavansa sen maksamatta jättäneeltä takaajalta samalla lailla kuin heillä on oikeus periä velkaa itse velallisesta. Heillä on myös samalla lailla oikeus periä viivästyskorkoa.

Esimerkkinä velalle on kolme takaajaa A, B ja C. B on maksanut koko velan 90 000 euroa, joten hänellä on takautumisoikeus eli regressioikeus 30 000 euroa A:lta ja 30 000 euroa C:lta. Kuukausi maksuvaatimuksen jälkeen B tajuaa, että A ei aio maksaa osuuttaan, sillä A:n olinpaikasta ei ole tietoa. Tämän vuoksi suoritetaan jälkitasaus, jossa C maksaa B:lle vielä 15 000 euroa. Näin B ja C siis jakavat keskenään A:n 30 000 euron osuuden, jotta se ei jää rasittamaan pelkästään B:tä. 

Mietityttääkö jälkitasaus vielä? Lakimiehemme kertovat mielellään lisää velkasuhteisiin liittyvistä ongelmatilanteista sekä auttavat niiden ratkaisemisessa. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Takauksella voi olla monta takaajaa 

- Takaajat voivat olla yhteisvastuussa velasta

- Jälkitasauksella estetään se, että koko velan maksanut takaaja joutuisi yksin kärsimään yhden takaajan maksulaiminlyönnistä

Varoitukset

- Jälkitasaus tulee kyseeseen, kun:

- Joku velallisista on ilmeisen maksukyvytön

- Joku velallisista ei maksa osuuttaan tai

- Jonkun velallisen olinpaikka on tuntematon

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]