Minilex - Lakipuhelin

Vastikkeiden käyttö osituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vastikkeet ovat eräänlaisia osituslaskelman korjauseriä, joilla tehdään korjauksia ositettavan omaisuuden määrään ja pyritään näin toteuttamaan puolisoiden taloudelliset oikeudet osituksessa. Vastikkeiden avulla korjataan avioliiton aikana tapahtuneiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrän tai laadun muutoksia. Niitä voidaankin luonnehtia eräänlaisiksi ennallistamissäännöiksi. Vastikkeiden käytöllä voi olla suuri vaikutus ositettavan omaisuuden määrään ja näin osituksen lopputulokseen. Vastikkeet ovat käytössä myös silloin, kun ositus toimitetaan lesken ja kuolleen puolison perillisten kesken.

Vastikejärjestelmään voidaan turvautua osituslaskelman yhteydessä. Vastike voidaan erottaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä tai puolison omasta avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Tämä tapahtuu laskennallisesti joko ennen velkojen kattamista tai velkojen kattamisen jälkeen. Tämä ei tapahdu kuitenkaan itsestään tai pesänjakajan aloitteesta, vaan vastikkeiden huomioon ottamiseksi niiden käyttöä tulee vaatia. Vastike ei voi jäädä velaksi.

Puolisolla tai hänen perillisillään voi olla oikeus vastikkeeseen esimerkiksi silloin, kun avio-oikeuden alainen omaisuus on oleellisesti vähentynyt toisen puolison huolimattomalla talouden hoidolla. Samoin omaisuuden vallinnan väärinkäyttö sekä muulla puolison oloihin soveltumattomalla menettelyllä aiheutettu avio-oikeuden alaisen omaisuuden vähentyminen voivat antaa aiheen vastikkeiden käyttöön. Puolisolla tai hänen perillisillään voi olla oikeus vastikkeeseen myös esimerkiksi silloin, kun kyseinen puoliso on käyttänyt avio-oikeudesta vapaata omaisuuttaan avio-oikeuden alaisen omaisuuden lisäämiseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa