Minilex - Lakipuhelin

Osituksesta tulee laatia osituskirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osituksesta on laadittava osituskirja. Tämä vaatimus koskee niin sopimus- kuin toimitusositustakin. Mikäli puolisot tai puoliso ja kuolleen puolison perilliset toimittavat sopimusosituksen keskenään, kummankin tai kaikkien heistä on allekirjoitettava osituskirja. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Toimitusosituksessa osituskirjan laatii pesänjakaja, jolloin hän yksin allekirjoittaa osituskirjan. Tällöin ei tarvita ollenkaan todistajia.

Mikäli osituksen osapuolet hyväksyvät osituksen, he voivat merkitä osituskirjaan hyväksyntää tarkoittavan lausunnon. Tämä tulee myös allekirjoittaa. Hyväksyminen voi koskea ainoastaan seikkoja, jotka ovat osapuolten tiedossa tai joista he olisivat voineet saada tiedon normaalin selonottovelvollisuuden avulla. Pätevä hyväksyminen on sitova ja sen myötä osituksen moiteoikeus menetetään.

Jotta osituksessa omaisuutta saanut puoliso voisi saada suojaa toisen puolison velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa ja ulosotossa, osituskirja on jätettävä maistraattiin rekisteröitäväksi. Osituskirjan tiedot talletetaan avioehtoasioiden rekisteriin, jonka myötä tiedot tulevat julkisiksi. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti jommankumman ositustahon puolesta. Ilmoitukseen tulee liittää alkuperäinen kappale osituskirjasta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa