Minilex - Lakipuhelin

Osituslaskelman tekeminen osituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osituksen keskeisimmän osan muodostaa osituslaskelma, joka kuuluu osituksen laskennalliseen vaiheeseen. Osituslaskelma on välttämätön puolisoiden avio-osien suuruuden selville saamiseksi ja sen myötä määräytyvän tasingon toteamiseksi. Samoin osituksen sovittelu on mahdollista vasta osituslaskelman lopputuloksen perusteella.

Osituslaskelman tekemiseksi lasketaan ensimmäiseksi kummankin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö. Tämä tapahtuu vähentämällä avio-oikeuden alaisesta bruttovarallisuudesta velat. Tämän jälkeen kummankin ositusosapuolen avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöt lasketaan yhteen, jolloin saadaan summaksi avio-oikeuden alainen netto-omaisuus.

Yhteenlasketun omaisuuden säästön perusteella saadaan laskettua avio-osan suuruus, joka on puolet avio-oikeuden alaisesta omaisuuden säästöstä, mikäli puolisoilla on täysi avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-osa osoittaa, kuinka paljon puolisoille pitäisi tulla osituksessa varallisuutta. Avio-osan perusteella voidaan lopuksi määrätä tasingon suuruus. Tämä osoittaa, minkä verran enemmän omistavan puolison on maksettava tasinkoa vähempivaraiselle puolisolle. Eloonjääneellä puolisolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tasingon maksamiseen (ks. tasinkovelvollisuus osituksen päätteeksi).

Osituslaskelma voidaan kaikessa yksinkertaisuudessaan suorittaa edellä kuvatun tavoin. Usein ennen avio-osien määräämistä on kuitenkin otettava huomioon muitakin asioita, jolloin osituslaskelman tekeminen monimutkaistuu. Osituslaskelman lopputulokseen voivat vaikuttaa suuresti esimerkiksi erilaisten vastikkeiden käyttö.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa