Minilex - Lakipuhelin

Toimitus- tai sopimusositus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ositus voidaan toimittaa joko toimitus- tai sopimusosituksena. Sopimusosituksessa osituksen osapuolet toimittavat osituksen keskenään. Apuna on mahdollista käyttää myös asiamiestä. Sopimusositus vaatii osapuolten yksimielisyyttä, joten riitaisissa tapauksissa sopimusositus on poissuljettu vaihtoehto. Osapuolet voivat jakaa omaisuutensa sopimusosituksessa haluamallaan tavalla, eli he eivät ole sidottuja lain säännöksiin omaisuuden jakamisen suhteen.

Toimitusosituksessa määrätään tuomioistuimen toimesta pesänjakaja toimittamaan ositusta. Pesänjakajan tulee olla tehtävään sopiva henkilö eli hänen tulee olla ammattitaitoinen ja puolueeton. Toimitusositus suoritetaan lain säännösten mukaisesti. Osapuolet voivat kuitenkin sopia toimitusosituksessakin omaisuutensa jaosta toisin, jolloin pesänjakaja on sidottu osapuolten yksimielisiin päätöksiin.

Toimitusositukseen on hyvä turvautua silloin, kun osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen omaisuutensa jakotavasta. Tämä on mahdollista muulloinkin, eli pesänjakajan määräämisen edellytyksenä ei ole osapuolten riitaisat välit. Molemmilla puolisoilla tai toisen puolison kuoltua hänen kuolinpesänsä osakkailla on halutessaan oikeus hakea pesänjakajaa. Pesänjakajan velvollisuutena on pyrkiä saamaan sovinto aikaiseksi osapuolten välillä.

Pesänjakajan määräämistä haetaan jommankumman puolison kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudelta, kun ositus toimitetaan avioeron johdosta. Mikäli ositus toimitetaan toisen puolison kuoltua, oikeuspaikkana toimii vainajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeus.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »