Minilex - Lakipuhelin

Avio-oikeuden alaisen omaisuuden hukkaaminen ennen ositusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puolisoiden tulee hoitaa avio-oikeuden alaista omaisuutta avioliiton aikana niin, että se ei aiheettomasti vähene toisen puolison vahingoksi. Tämä ns. huolenpitovelvollisuus ei pääty avioliiton purkautumiseen, vaan se jatkuu siihen asti kunnes ositus on toimitettu.

Puoliso voi kuitenkin lyödä laimin huolenpitovelvollisuutensa tai hän voi myydä tai luovuttaa mainittua omaisuutta ennen osituksen toimittamista alihintaan tai ilman vastiketta. Kyseistä toimintaa voidaan nimittää omaisuuden hukkaamiseksi. Tällainen toiminta vähentää puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden määrää, jolla on puolestaan vaikutusta osituksen lopputulokseen avio-osan suuruuteen ja tasinkoon vaikuttavana tekijänä.

Tällaisessa tilanteessa toisella puolisolla on mahdollisuus saada suojaa puolison toimenpiteitä vastaan ns. ennallistamis- eli restituutioperiaatteen nojalla. Ennallistamisperiaatteella tarkoitetaan sitä, että alihintaan tai vastikkeetta luovutettu omaisuus huomioidaan osituksessa ikään kuin se olisi edelleen tallella. Tällöin sen arvoksi otetaan omaisuuden laskennallinen arvo ositushetkellä. Ennallistamisperiaatetta ei sovelleta silloin, kun omaisuutta on luovutettu normaalein kauppaehdoin, ilman hukkaamista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa