Minilex - Lakipuhelin

Osituksen kohtuullistaminen poikkeustapauksissa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaisesti toimitettu ositus voi joskus johtaa siihen, että lopputulos on toisen osapuolen kannalta kohtuuton tai toinen voi saada perusteettomasti taloudellista etua. Tällaista osituksen lopputulosta voidaan kuitenkin sovitella, eli kohtuullistaa, jolloin lopputulos on kummankin osapuolen kannalta tasavertaisempi.

Sovittelua harkittaessa huomioon on otettava avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat.

Sovittelun seurauksena voidaan määrätä, että puoliso ei saa avio-oikeuden nojalla toisen puolison omaisuutta tai että oikeutta avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen rajoitetaan. Avio-oikeus voidaan myös sulkea pois toisen puolison osalta johonkin tiettyyn omaisuuteen (esim. perintönä, lahjana tai testamentilla saatu omaisuus). Määräys voi olla myös päinvastainen, jolloin toiselle puolisolle voidaan myöntää avio-oikeus sellaiseen omaisuuteen, joka on avioehdon nojalla suljettu pois avio-oikeuden alaisuudesta.

Sovittelua koskeva vaatimus voidaan tehdä joko osituksessa tai osituksen jälkeen. Toimitusosituksen jälkeen tehty sovitteluvaatimus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa osituksen toimittamisesta. Tällöin sovittelua vaativan tulee nostaa toista osapuolta vastaan osituksen moitekanne käräjäoikeudessa.

Sopimusosituksen sovittelu tapahtuu edellä mainitusta poiketen yleisen varallisuusoikeudellisia oikeustoimia koskevan sovittelusäännön puitteissa. Tällöin sovitteluvaatimuskaan ei ole tarkkaan määräaikaan sidottu, joskin se tulee tehdä kohtuullisessa ajassa osituksen toimittamisesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »