Minilex - Lakipuhelin

Ositussopimuksen vaikuttaminen ositukseen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ositussopimuksen vaikutukset konkretisoituvat eron jälkeen toimitettavassa osituksessa. Osituksessa puolisot voivat jakaa omaisuutensa ositussopimuksessa sovitun mukaisesti. Tämä ei ole kuitenkaan pakollista, vaan puolisot voivat vapaasti poiketa sopimuksesta sopimusvapautensa puitteissa ja jakaa omaisuutensa aikaisemmin sovitusta poiketen. Jos jompikumpi puolisoista haluaa omaisuuden jakautuvan sopimuksessa sovitun tavoin, niin tällöin hän voi kuitenkin vedota sopimukseen. Luonnollisesti myös muut kuin omaisuutta koskevat määräykset tulevat sovellettaviksi puolisoiden niin halutessa. Myös ositussopimusta voidaan vaatia soviteltavaksi.

Vaikka osapuolet olisivat tehneet ositusopimuksen, osapuolten välillä on kuitenkin toimitettava ositus, koska ositussopimus ei sellaisenaan korvaa ositusta. Itse ositusta koskevassa asiakirjassa voidaan kuitenkin todeta, että omaisuus jaetaan ositussopimuksen mukaisesti. Ositus voi tulla siis toimitetuksi ositussopimuksen vaikutusten toteamisella. Sopimusosituksessa osapuolten tulee päivätä ja allekirjoittaa ositusta koskeva asiakirja. Lisäksi sopimuksessa tulee olla todistajina kaksi esteetöntä henkilöä, jotka allekirjoituksillaan todistavat osapuolten allekirjoitusten asianmukaisuuden. Pesänjakajan toimittaessa osituksen hänen on tehtävä ositusta koskeva asiakirja ja allekirjoitettava se. Todistajia ei tällöin tarvita.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »