Minilex - Lakipuhelin

Luettelon laatiminen puolisoiden omaisuudesta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Puolisolla on oikeus vaatia luettelon laatimista kummankin puolison irtaimesta omaisuudesta. Luettelon laatiminen on usein tarpeen, jotta puolisoiden omistussuhteet saataisiin selvitettyä osituksen toimittamista varten. Luetteloon merkitään puolisoiden varat ja velat. Mikäli jommallakummalla puolisolla ei ole avio-oikeutta tiettyyn omaisuuteen, siitä voidaan tehdä merkintä luetteloon. Toisen puolison kuoltua omaisuus tulee luetelluksi perukirjassa.

Luetteloa laadittaessa ja muutoinkin osituksen aikana puolisoiden tulee totuudenmukaisesti ilmoittaa kaikki varansa ja velkansa. Mikäli puoliso salaa tai antaa vääriä tietoja, hän ottaa riskin siitä, että ositus myöhemmin julistetaan mitättömäksi. Ellei puoliso osallistu luettelon laatimiseen toisen puolison pyynnöstä, voidaan uskottu mies määrätä puolison pyynnöstä edustamaan poissaolevaa puolisoa.

Puoliso voi hankkia luetteloon julkisen notaarin, nimismiehen tai kunnallislautakunnan puheenjohtajan todistuksen siitä, minä päivänä luettelo on hänelle esitetty. Jos omaisuudesta tulee riita, oikeuden ratkaistavaksi jää se, mikä todistusvoima luettelolle annetaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »