Minilex - Lakipuhelin

Tasinkovelvollisuus osituksen päätteeksi

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osituksen päätteeksi enemmän omistava osapuoli joutuu luovuttamaan vähempivaraiselle puolisolle tasinkoa niin paljon, että kumpikin saa avio-osaan oikeuttavan määrän omaisuutta. Käytännössä kummankin puolison tulee siis saada saman verran omaisuutta, mikäli puolisoilla on ollut täysi avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tasingon maksamista voidaan nimittää osituksen reaaliseksi vaiheeksi, sillä vasta sen seurauksena puolisolle siirtyy reaalisesti avio-osan edellyttämä määrä omaisuutta.

Tasinkoa luovuttava puoliso saa pääsääntöisesti itse päättää, mitä omaisuutta luovuttaa. Tasinko voidaan suorittaa aina rahana sellaisen omaisuuden sijaan, jonka tasingon luovuttaja haluaa pitää itsellään. Tällöin rahan maksaminen määräytyy omaisuudelle osituksessa määrätyn arvon mukaan. Poikkeuksen tasinkovelvollisen valintavapaudesta muodostaa tasinkoon oikeutetulle puolisolle kuuluva otto-oikeus. Tasinkoa saavalla osapuolella on nimittäin oikeus vaatia itselleen sellaisia työvälineitä ja irtainta tavaraa, jota hän tarvitsee elinkeinonsa harjoittamiseksi. Edellytyksenä on, että tämä ei aiheuta tuntuvaa haittaa tasinkovelvolliselle.

Toimitettaessa ositus puolison kuoleman jälkeen eloonjääneellä puolisolla ei ole velvollisuutta luovuttaa tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Jos siis eloonjäänyt puoliso on varakkaampi puoliso, hänellä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta tasinkoa kuolleen puolison perillisille.

Tasinkoa ei tarvitse suorittaa ollenkaan, mikäli tasinkoa saavan puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin. Tasinko-oikeus on menetetty myös silloin, jos puoliso on rikollisella teolla aiheuttanut toisen puolison kuoleman tai puoliso on ollut osallisena sellaiseen rikokseen. Jos puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö on yhtä suuri, tasinkoa ei tarvitse tällöin luonnollisesti kummankaan maksaa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »