Minilex - Lakipuhelin

Ositussopimuksen sisältö ja sitovuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ositussopimuksessa voidaan lähtökohtaisesti sopia mistä tahansa puolisoiden haluamasta seikasta, joten ositussopimukset voivat olla sisällöltään hyvin monenlaisia. Tavallisimmin sopimuksessa määrätään siitä, miten omaisuus jaetaan eron yhteydessä. Samalla voidaan sopia myös esimerkiksi lapsen elatuksesta, huollosta ja asumisesta. Puolisot voivat sopia myös keskinäisestä elatuksestaan, asumiskorvauksesta sekä toisen hyväksi tehdyn työn korvaamisesta. Sopimusvapaudelle asettavat rajoituksia hyvän tavan mukaisuus ja kolmannen suoja, eli sopimus ei saa olla hyvän tavan vastainen eikä se saa loukata kolmannen oikeutta.

Pätevä ositussopimus on sitova puolisoiden välisessä suhteessa. Ositussopimusta eivät koske rekisteröintivaatimukset, joten sopimus jää vaille samankaltaista julkivarmistusta kuin avioehtosopimus. Sen vuoksi sopimus ei yleensä ole sitova suhteessa kolmanteen (velkojiin). Ositussopimusta voidaan myös sovitella yleisen kohtuullistamissäännön puitteissa, jolloin siinä sovittu lopputulos voi olla eri kuin puolisot ovat alun perin tarkoittaneet tai halunneet.

Ositussopimus ei sellaisenaan korvaa ositusta. Sen jälkeen, kun ositusperuste on olemassa eli kun avioliitto on purkautunut puolison kuoleman johdosta tai avioeroa koskeva asia on tullut vireille, puolisoiden on toimitettava ositus huolimatta siitä, ovatko he tehneet ositussopimuksen vai eivät. Ositus voidaan sitten toimittaa ositussopimuksen mukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa