Minilex - Lakipuhelin

Osituksen peräytyminen konkurssipesään

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli toinen puolisoista joutuu konkurssiin, vaarana on osituksen peräytyminen konkurssipesään. Ositus voidaan peräyttää, jos puoliso on osituksessa luovuttanut toiselle puolisolle omaisuuttaan huomattavasti enemmän kuin hän olisi ollut velvollinen tasinkona luovuttamaan. Mikäli kyseessä on kuolleen puolison jälkeen tehtävä ositus, sama sääntö on voimassa kuolleen puolison perillisten ja eloonjääneen puolison välisessä osituksessa. Tasinkoa on siis pitänyt antaa liikaa ja huomattavasti lakimääräistä enemmän. Jos puoliso sen sijaan kokonaan tai osittain luopuu saamasta toiselta puolisolta tasinkoa, ositusta ei voida pääsääntöisesti peräyttää.

Ositus peräytyy, jos velallinen oli ositusta tehtäessä ylivelkainen tai ositus osaltaan johti ylivelkaisuuteen. Lisäksi edellytetään, että toinen puoliso tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää ylivelkaisuudesta taikka osituksen merkityksestä velallisen taloudellisille oloille sekä seikoista, joiden vuoksi ositus oli sopimaton. Yleensä voidaan olettaa, että puoliso on tiennyt toisen taloudellisesta tilanteesta, jolloin hän on myös tietoinen osituksen vaikutuksista.

Mikäli edellä mainittu tilanne on käsillä, velkojat voivat vaatia osituksen peräyttämistä konkurssipesään. Puoliso voi kuitenkin saada suojaa velkojien takaisinsaantivaatimuksilta, mikäli osituskirja on rekisteröity maistraattiin vaadituin tavoin (ks. osituskirja). Osituskirjan rekisteröinnistä huolimatta ositus voi silti peräytyä, jos osituskirjaa ei ole annettu maistraattiin tietyssä määräajassa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa