Minilex - Lakipuhelin

Osituksen kulku pääpiirteissään

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ositus toimitetaan samassa järjestyksessä kuin perinnönjako. Mikäli osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen omaisuutensa jaosta, he voivat toimittaa osituksen sopimallaan tavalla. Kummallakin osapuolella on kuitenkin halutessaan oikeus hakea pesänjakajan määräämistä, jolloin ositus toimitetaan laissa määrätyn mukaisesti.

Osituksen aluksi on selvitettävä puolisoiden omaisuussuhteet, jotta tiedettäisiin kummallekin puolisolle kuuluvan omaisuuden määrä. Puolisolla on oikeus vaatia luettelon laatimista puolisoiden varoista ja veloista, jotta omistussuhteet saataisiin selvitettyä. Omistussuhteiden selvittyä määrätään omaisuuden kuulumisesta avio-oikeuden alaiseen tai avio-oikeudesta vapaaseen omaisuuteen. Tämän jälkeen omaisuus on arvostettava, jolloin lähtökohtana on omaisuuden myyntiarvo.

Mainitut toimet kuuluvat osituksen laskennalliseen vaiheeseen, johon kuuluu myös niiden jälkeen tehtävä osituslaskelma. Osituslaskelmaa seuraa osituksen reaalinen vaihe eli tasingon maksaminen. Tällöin tasinkoa saavalle puolisolle osoitetaan konkreettisesti se omaisuus, jonka hän saa tasinkona tasinkovelvolliselta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa