Onko ojaanajo yllättävässä mutkassa aina liikenneturvallisuuden vaarantamista, vai voiko olla, millään edellytyksillä onnettomuus joka ei olisi rangaistava, kun ei ole ylinopeutta eikä muutakaan liikennesääntöjen rikkomista?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lain mukaan se, joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo mm. tieliikennelakia tai muita lain määräyksiä siten, että menettely on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, on tuomittava liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Rangaistusta ei kuitenkaan tuomita, mikäli menettely on omiaan aiheuttamaan ainoastaan vähäisen vaaran.

Yleisesti ottaen, liikenneturvallisuuden vaarantaminen on ns. abstraktirikos. Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ei toisin sanoen tarvitse olla aiheutunut konkreettista vaaraa kussakin yksittäistapauksessa, jotta teko täyttäisi rikoksen tunnusmerkistön. Toisin sanoen, rangaistukseen voidaan tuomita, vaikka vaaraa ei olisi kellekään aiheutunut. Tämä käy ilmi tunnusmerkistön ilmaisusta: “on omiaan aiheuttamaan vaaraa”.

Käytännön kannalta olisi näet hankalaa, mikäli liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistössä vaadittaisiin jokaisen tapauksen yhteydessä sen toteennäyttämistä, että jollekin on todellista vaaraa aiheutunut. Täten liikenneturvallisuuden vaarantaminen tulee tekotapojen osalta kyseeseen laajasti. Olennaista on, että jättää liikennesäännöt noudattamatta. Tällöin voi olla kyse liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisena lisäkriteerinä on toisaalta se, että toisen turvallisuudelle aiheutettu vaara ei ole vähäinen. Näin ollen, vain vähäinen aiheutunut vaara ei täytä liikenturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistöä, vaikka liikennesääntöjä olisikin rikottu.

Se, mikä tekee teosta rangaistavan, on nimenomaan yleisesti vaadittavan huolellisuusvelvollisuuden rikkominen. Huolellisuuden vastakohtana ollaan siis joko toimittu tahallisesti vastoin liikennesääntöjä tai toisaalta huolimattomuuksissaan rikottu liikennesääntöjä. Myös varomattomuus huomioidaan huolellisuusvelvoitteen rikkomisen yhtenä osatekijänä.

Se, seuraako ojaan ajosta sakkoa tai vankeutta, riippuu siitä, vaatiiko kukaan asiassa rangaistusta. Mikäli teosta ei seuraa kellekään henkilö- eikä omaisuusvahinkoa, tuskin kukaan vaatii rangaistustakaan.

Kokoavasti voidaan todeta, että ojaan ajaminen ei välttämättä ole liikenneturvallisuuden vaarantamisena rangaistavaa, jos aiheutettu vaara on vain vähäinen. Liikenneturvallisuuden vaarantuminen saattaa kuitenkin soveltua, jos vähäistä suurempaa vaaraa menettelystä aiheutuu. Kutakin tapausta tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Varovaisia ajokilometrejä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »