Saako lievästi kehitysvammaisen puolesta myydä hänelle kuuluvaa omaisuutta?Kysymyksessä on täysi ikäinen ihminen,joka ei osaa päättää itse kaikista asioista,eikä myöskään ymmärrä rahan todellista arvoa.Toinen vanhemmista on myynyt hänelle kuuluvan tavaran eikä ole antanut tavarasta saatua rahaa tavaran omistajalle.Kun henkilöltä itseltään kysyy mielipidettä tähän asiaan,hän vastaa "aivan sama".Tämä sama vastaus häneltä tulee aina oli asia mikä hyvänsä.Hänellä ei ole vielä edunvalvojaa,vaan asia on vasta vaiheessa.Täysi-ikäisyyteen saakka on toinen vanhemmista ollut täysivaltainen holhooja.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Kehitysvammaisen omaisuutta, raha-asioita ja taloudellisia asioita hoitaa yleensä edunvalvoja. Jos kehitysvammainen itse ymmärtää asian eikä ole taloudellisissa asioissa edunvalvontaa vailla, niin hän voi itse hallita ja hoitaa omaisuuttaan. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti harvinaisia. Täysi-ikäisen kehitysvammaisen edunvalvojana ei ole automaattisesti hänen vanhempansa. Alaikäisen henkilön kohdalla tilanne olisi se. Täysi-ikäiselle henkilölle edunvalvojaa tulee kuitenkin hakea. Holhousviranomaisena toimii maistraatti, jolle edunvalvontahakemus tehdään. Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö. Henkilön sopivuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun ohella henkilön taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus. Useimmiten edunvalvojaksi määrätään läheinen sukulainen tai henkilölle muuten läheinen henkilö. Ellei sopivaa läheistä löydy, tehtävään määrätään yleinen edunvalvoja.

Edunvalvojan on hoidettava päämiehen omaisuutta siten, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Päämiehelle tulee jättää omaisuus, jota hän tarvitsee henkilökohtaista käyttöään varten. Päämiehen käyttöön on lisäksi annettava hänen tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiinsa nähden kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja.

Näin ollen kukaan muu kuin kehitysvammaisen edunvalvoja ei ole oikeutettu huolehtimaan tai käyttämään kehitysvammaisen omaisuutta. Koska tapauksessa vanhemmat eivät ilmeisesti olleet kehitysvammaisen edunvalvojia, ovat he syyllistyneet rikokseen myydessään luvatta toisen henkilön omaisuutta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »