Syyllistyykö henkilö joka kirjautuu tietojärjestelmään/laitteeseen luvatta käyttämällä laittevalmistajan oletussalasanaa (mikä on kaikkien saatavilla laitteen ohjekirjassa joka löytyy laitevalmistajan internetsivuilta) jota laitteen omistaja tai järjestelmänvalvoja ei ole vaihtanut?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

kysymys on mielenkiintoinen. Rikoslain 38 luvun 8 §:n mukaan tietomurrosta tuomitaan mm. se, joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muuten murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään. Asiassa on kiistatonta, että tekijä on tunkeutunut tietojärjestelmään ja että teko on ollut luvaton ts. oikeudeton.

Niinpä keskeinen kysymys kuuluu, onko tapahtunut turvajärjestelyn murtamista. Salasanasuojaus sinänsä on turvajärjestely. Toisaalta voi väittää, että jos oletussalasanaa ei ole vaihdettu, suoja on niin heikko, ettei tässä tapauksessa oikeastaan ollut turvajärjestelyä.

Kysymyksestä ei ole relevanttia oikeuskäytäntöä. Tulkinta-apua pitää hakea lainvalmisteluaineistosta: Tietomurtoa kuvaillaan tarkemmin hallituksen esityksen 94/1993 sivulla 155. Turvajärjestelyssä on kyse tunnistuskontrollista, siitä että järjestelmään pääsee vain sen omistaja tai joku hänen luvallaan. Murtamista ei tapahdu, jos turvajärjestely on esimerkiksi satunnaisesti epäkunnossa. Murtaminen ei edellytä järjestelmällisyyttä tai taitavuutta, vaan se voi tapahtua lukemattomilla eri keinoilla: esimerkiksi salasanan onnekas arvaaminen on murtamista.

Tällä perusteella on syytä tulkita, että tapauksessa on kyse tietomurrosta. Luvaton tietojärjestelmään tunkeutuminen läpi salasanasuojan täyttää tunnusmerkistön, vaikka se tapahtuisi helposti oletussalasanalla.

Tietomurrosta voidaan yleensä nostaa syyte vain, jos asianomistaja (uhri) tekee syyttämispyynnön. Lisäksi syyttäjän täytyy kuulla tietosuojavaltuutettua ennen syytteen nostamista. Viimeistään tietosuojavaltuutetulta saadaan asiantunteva tulkinta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »