Olin käräjäoikeudessa kun autoni varastettiin. Lyhykäisyydessään: epäilty kiisti rikoksen varkaudesta, mutta myönsi kätkemisrikoksen josta käräjäoikeus hänet sitten tuomitsi. korvausvaateeni hylättiin(koskien rikottua rattilukkoa, virtalukkoa ja uusia kilpiä, siirtokilpiä/siirtovakuutusta). koska häntä ei tuomittu varkaudesta vaan kätkemisrikoksesta ja ei ole näin ollen aiheuttanut vahinkoa. Vien asian hovioikeuteen koskien korvausta. N. 100€ vaaditusta korvaussummasta koskee kätkemisrikokseen liittyviä kuluja(kilvet yms.) joita ei minulle myöskään korvattu vaikka oli eritelty vaatimuksissani. Kuka maksaa hovioikeuden kulut? Millasesista kuluista on kysymys? Olenko mielestänne oikeutettu kätkemisrikoksen aiheuttamien kulujen korvaukseen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Oikeudenkäyntikuluilla tarkoitetaan asianosaisille oikeudenkäynnistä aiheutuvia erilaisia kustannuksia. Korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta (oikeudenkäyntimaksut) sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

Se, kenen velvollisuudeksi oikeudenkäyntikulut tulevat, riippuu asian luonteesta. Tässä tapauksessa sinä olet ilmeisesti ainoa, joka hakee muutosta käräjäoikeuden tuomioon. Tällöin kulujen korvausvelvollisuus määräytyy riita-asioista voimassa olevien säännösten mukaisesti. Niiden mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Korvausvelvollisuutta voidaan tapauskohtaisesti sovitella.

Mikäli sinä siis häviät jutun hovioikeudessa, olet velvollinen korvaamaan kaikki oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut. Mikäli taas voitat jutun, on vastapuoli korvausvelvollinen.

Jotta vahinko korvattaisiin, tulee sen olla syy-yhteydessä tehtyyn rikokseen. Vahingon täytyy siis olla seurausta tehdystä teosta. Tässä asiassa käräjäoikeus on ilmeisesti katsonut, että aiheutuneet vahingot eivät ole syy-yhteydessä kätkesmisrikokseen, vaan vain varkauteen. Ilman lisätietoja on vaikea arvioida, olisitko oikeutettu kulukorvauksiin. Mikäli viet asian hovioikeuteen, tulee sinun pystyä näyttämään, että vahingot ovat aiheutuneet nimenomaan kätkemisrikoksesta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »