Jos ihminen pahoinpidellää ja lähtee lanssilla sairaalaan. poliisit on käyny epäillyn asunnossa varmaankin sillä perusteella että sivulliset sano että olisi ase. epäilty kuitenki pääsi pakenemaan, niin onko poliisilla kuinka pitkä aika ottaa kiinni putkaan. vai onko se silti putkaan ja kuulustelut vai pelkät kuulustelut jos ei ole jääny paikanpäältä kiinni?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Pidättämisen edellytyksistä on säädetty pakkokeinolaissa. Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan pidättää, mikäli rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Pahoinpitelyn rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi. Näin ollen poliisi ei voi pidättää pahoinpitelystä epäiltyä henkilöä. Jos pahoinpitelyssä kuitenkin on käytetty ampuma- tai teräastetta on kyseessä törkeä pahoinpitely, jonka rangaistusasteikko on vankeutta yhdestä kymmeneen vuoteen. Tässä tapauksessa pidättäminen on mahdollista, mikäli on syytä epäillä, että epäilty lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa taikka vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla asianosaisiin. Pidättäminen on mahdollista myös, jos on aihetta epäillä, että epäilty jatkaa rikollista toimintaa.

Pidättämiselle ei ole asetettu minkäänlaista aikarajaa. Pidättämisen edellytysten tulee kuitenkin olla voimassa pidättämishetkellä ja epäilty tulee päästää heti vapaaksi, mikäli pidätyksen edellytyksiä ei ole.

Joka tapauksessa poliisi suorittaa asiasta esitutkinnan, jossa poliisi selvittää onko tapahtunut rikos, sen teko-olosuhteet ja keitä asia koskee. Esitutkinnassa selvitetään myös onko rikoksella aiheutettu vahinko, saavutettu hyöty ja mitä vaatimuksia asianomistajalla eli rikoksen uhrilla on. Esitutkinnassa sekä rikoksesta epäiltyä että rikoksen uhria ja mahdollisia todistajia voidaan kuulustella.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »