Sain hedman Partners:ilta kirjeen, jossa pyydettiin maksamaan lasku Elokuvan lainvastaisesta levittämisestä.

Mitä olisi tehtävissä?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hedman Partners on asianajotoimisto, joka hoitaa tekijänoikeusloukkauksen kohteeksi joutuneiden asioita. Tekijänoikeuslain 2 §:n nojalla teoksen levittämisoikeus on vain tekijänoikeuden haltijalla ja sen loukkaaminen on lainvastaista. Asianajotoimisto lähettää asiakkaidensa puolesta näiden oikeuksia loukanneille henkilöille hyvitysmaksuvaatimuksia. Minkäänlaista sakkoa toimisto ei omatoimisesti voi lähettää, sillä kyseessä on riita-asia, ja tuomioistuimessa tulee ratkaista se, onko tekijänoikeutta rikottu ja mitkä ovat sen seuraukset. Hedman Partnersin lähettämä kirje onkin pikemminkin sovittelukirje, jonka maksaessaan tekijänoikeuksien loukkaajaa ei uhata oikeudenkäynnillä.

Jos jätät maksun maksamatta, saattaa seurauksena olla sinulle annettu haastehakemus ja oikeudenkäynti. Oikeudenkäynneissä tekijänoikeuksien loukkauksen kohteeksi joutuneet ovat vaatineet kirjeissä vaadittuihin summiin verrattuna moninkertaisia hyvitysmaksuja. Myös oikeudenkäyntikulut ovat suuria ja tulevat sinun maksettavaksesi, mikäli olet loukannut tekijänoikeuksia.

Jos sinulle lähetetty kirje on ollut aiheellinen, eli olet laittomasti levittänyt elokuvan netissä voit joko 1) maksaa maksun ja asia on sillä ohi 2) jättää maksun maksamatta ja toivoa, että oikeudenomistajat eivät jaksa lähteä tappelemaan asiassa oikeudessa 3) ottaa yhteyttä lakimieheen, joka voi pyrkiä sovittelemaan korvausmaksua alemmaksi kuin se sinulle lähetetyssä kirjeessä oli.

Jos olet varma, että et ole tehnyt mitään väärää, voit jättää maksun maksamatta. Jos sinua uhataan oikeudenkäynnillä, on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen, joka voi avustaa sinua oikeudenkäynnissä. Jos asia etenee tuomioistuimeen, mutta sinun ei katsota loukanneen tekijänoikeutta, on vastapuoli velvollinen maksamaan sinun oikeudenkäyntikulusi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »