Tilanteessa oli pahoinpitelijä joka löi kahta tuntematonta ihmistä, eikä suostunut lähtemään monta kertaa pyydettäessä. Me pyysimme henkilöä 15 minuutin ajan poistumaan paikalta ja, että unohdetaan koko juttu. Henkilö ei poistunut, vaan töni kolmatta henkilöä seurueessamme useita kertoja.Useiden tönäisyjen jälkeen tämä kolmas henkilö löi pahoinpitelijää ja sai itse myös syytteen pahoinpitelystä. Onko kolmannella henkilöllä mahdollista saada tästä tuomiota? Kolmas henkilö puolusti itseään ja muita ympärillä siis tässä tilanteessa. Syyte menee tällä hetkellä eteenpäin pahoinpitelynä. Voiko syyte kumoutua tai lieventyä vielä? Kukaan, mukaanlukien pahoinpitelijä, ei ole nostanut syytettä asiasta ketään kohtaan.

1 vastaus


Minilex

Nainen

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Kertomasi perusteella esitutkinta on ilmeisesti saatu päätökseen ja nyt asia on syyttäjällä. Esitutkinnan toimittamisen jälkeen, poliisi siis toimittaa esitutkinapöytäkirjan syyttäjälle ja syyttäjä päättää loppupeleissä nostetaanko syyte. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain mukaan syyttäjä voi myös päättää, että syytettä ei nosteta. Syynä tähän voi olla esimerkiksi näytön puute taikka rikoksesta epäillyn ja asianomistajan välillä saavutettu sovinto taikka se, että asian käsittelyn jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotettavissa olevaan seuraamukseen.

Rikoslain mukaan pahoinpitelystä tuomitaan se, joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan. On myös hyvä huomioida, että tapaus voisi täyttää myös lievän pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Lievästä pahoinpitelystä taas tuomitaan, jos pahoinpitely, huomioon ottaen väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen tai terveyden vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena katsoen ja arvostellen vähäinen.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »