Saako alaikäistä nuorisoa jokaisen erikseen ja mopojen rekkarit valokuvata julkisella paikalla vaikka kieltäisivät, jos ottaa kuvat epäillessään heitä jostain joskus tehdyistä tihutöistä. Ja saako vastaavasti nuoriso kuvata tämän heitä kuvaamaan tulleen henkilön kännykkävideolla.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Pääsääntöisesti julkisella paikalla ja paikalla, jonne yleisöllä on vapaa pääsy, saa kuvata vapaasti lupaa kysymättä. On kuitenkin eri asia, saako taltioimansa esittää julkisesti.
Rikoslaki 24 luku, 8 §:n mukaan joka oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan, syyllistyy yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen. Teon rangaistavuuden edellytyksenä on kuitenkin, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Tiedon esittämisessä käytetty väline itsessään ei ole tulkinnan kannalta olennainen, vaan keskeistä on se, miten suuren joukon käytetty väline saavuttaa. Teon täyttyminen ei myöskään edellytä tietoon saattamista, vaan riittää, että yksityiselämää koskeva tieto on toimitettu lukuisten ihmisten saataville, esimerkiksi tietoverkkoon.
Toisaalta saman pykälän 3 momentin mukaan yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei kuitenkaan pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Ei ole olemassa yleistä sääntöä siihen, milloin julkisella paikalla kuvatun materiaalin, jossa esiintyy ihmisiä, jotka eivät ole antaneet lupaa kuvaamiseen, saa saattaa useiden ihmisten nähtäville. Rikoslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen HE 19/2013 mukaan etenkään verkkokeskusteluissa ja ns. kansalaisjournalismissa ei ole käytettävissä samanlaisia hyväksyttävyyden arviointimekanismeja kuin Julkisen sanan neuvoston lausunnot journalismissa tai alan käytännöt.
Kuitenkin, kuten lain sanamuodosta ilmenee, rangaistavuus on tiedon levittämisestä seurauksena ainoastaan silloin, kun esittäminen selvästi ylittää sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Toisin sanoen, hyväksyttävyys saa tietyssä määrin ylittyä. Tämän vuoksi pitäisin tällaisen nuorisosta otetun kuvamateriaalin levittämistä ainakin silloin sallittuna, kun on varmasti tiedossa kyseisten nuorten syyllistyneen kuvaushetkellä johonkin laittomaan, ja kuvamateriaali on tästä todisteena.
Edellä sanotun perusteella on ainakin sallittua kuvata mainittua nuorisoa ja heidän mopojaan julkisella paikalla lupaa kysymättä, ja samoin kuvaamaan tullutta henkilöä saadaan kuvata ilman lupaa. Kuvattua materiaalia ei saa kuitenkaan levittää, jos teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä kuvissa esiintyvälle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »