Hei. Olen syyllistynyt nettipetoksiin. Olen aiemmin saanut päiväsakkoja kolmesta lievästä petoksesta. Senkin jälkeen olen omaa tyhmyyttäni syyllistynyt samaan. Kysnynkin nyt missä kulkee raja että en saakkaan enää sakkoja vaan johtaa vankilatuomioon? Haluan parantaa tapani ja lopettaa tämän mutta jos syyllistyn esimerkiksi 10 lievään nettipetokseen (summat alle 100e/kpl) Niin mikä on tuomioni? Sakot vai mahdollisesti joka ehdoton vankeus? Toivoisin pikaista vastausta.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

”Tavalliseen” petokseen syyllistyy se, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä. ”Tavallisesta” petoksesta on rangaistuksena sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Valintaan sakon ja vankeuden välillä vaikuttaa esimerkiksi rikoksentekijän aikaisempi rikollisuus ja rikoksella saadun omaisuuden arvo.

Jos rikoksentekijälle tuomitaan petoksesta vankeusrangaistus, voidaan vankeus lähtökohtaisesti tuomita ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen eli vankilassa suoritettavaan vankeusrangaistukseen tuomitsemista. Ehdollista vankeusrangaistusta harkittaessa kiinnitetään huomiota ensinnäkin rikoksen vakavuuteen ja tekijän syyllisyyteen. Mitä vakavampi rikos on ja mitä pidempi tuomittava rangaistus on, sitä epätodennäköisempää on, että rangaistus määrättäisiin ehdollisena. Huomioon otetaan myös tekijän aikaisemmat rikokset, sillä jos rikoksia on useita, se osoittaa usein piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä. Harkinnassa vaikuttaa lisäksi muun muassa rikosten lukumäärä, suunnitelmallisuus ja uusimisnopeus.

Lievä petos on kyseessä silloin, kun petos, huomioon ottaen tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Lievästä petoksesta on rangaistuksena ainoastaan sakkoa eli lievästä petoksesta ei siis toisin sanoen voi tuomita sakkoa ankarampaa rangaistusta. Sakko tuomitaan päiväsakkoina, joiden vähimmäismäärä on yksi ja enimmäismäärä 120.

Petosrikoksesta on myös törkeä tekomuoto, josta rangaistuksena on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »