Hei! Olen raskaana ja kesällä käynyt asian tiimoilta ensimmäistä kertaa neuvolassa ja nyt sain kuulla, että kaverini on tiennyt raskaudesta siitä asti kun kävin neuvolassa sillä hänen kaverinsa naisystävä on töissä kyseisessä neuvolassa. Hän on näin ollen lukenut luvatta tietojani ja puhunut niistä eteenpäin, koska kyseinen henkilö ei ole asioinut koskaan kanssani. mitä teen? olen kertonut raskaudestani vasta viikko sitten julkisesti.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Terveydenhuollon ammattihenkilöihin kohdistuvaa salassapitovelvollisuutta säätelee useampikin laki. Salassapitovelvollisuus mainitaan muun muassa laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Työntekijän salassapitovelvollisuus syntyy terveydenhuollon ammattihenkilölle työsuhteen perusteella ja jatkuu myös työsuhteen jälkeen. Salassapitovelvollisuus ilmenee usein myös työsopimuksesta/ työehtosopimuksesta.

Neuvolatyöntekijä lasketaan terveydenhuollon piirissä työskenteleväksi ammattihenkilöksi ja sen takia, hän ei saa antaa luvatta sivulliselle yksityishenkilön tai perheen salaisuutta, jonka hän on saanut tiedokseen asemansa tai tehtävänsä perusteella. Lisäksi, kaikki potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä ja neuvolan työntekijä ei saa antaa niitä sivulliselle. Kyseisiä tietoja voi luovuttaa sivulliselle ainoastaan potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Sivullisella tarkoitetaan kyseisessä laissa kaikkia niitä henkilöitä, jotka eivät ole töissä asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä.

Salassapitovelvollisuudesta on myös poikkeuksia. Terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat tarvittaessa ja potilaan hoidon turvaamisen niin vaatiessa, luovuttaa tarpeellisia tietoja toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.
Tapauksestanne ei kuitenkaan ilmene, onko myös kaverinne terveydenhuollon ammattihenkilö, jolloin tämä poikkeus voisi häntä koskea.

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö menettelee laissa tai asetuksessa säädetyn salassapitovelvollisuuden vastaisesti, on hänet lain mukaan tuomittava salassapitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »