Miten tehdään talous, eli esim. kirjanpitoon liittyvä rikos eli petos käytännössä. Niin että rahaa saadaan ja myös tuomio?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Rikoslain 36 luvun 1§:n mukaan petoksesta voidaan tuomita sellainen henkilö, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä. Petoksesta tuomitaan myös se, joka edellä mainitussa tarkoituksessa dataa syöttämällä, muuttamalla, tuhoamalla tai poistamalla taikka tietojärjestelmän toimintaan muuten puuttumalla saa aikaan tietojenkäsittelyn lopputuloksen vääristymisen ja siten aiheuttaa toiselle taloudellista vahinkoa.

Kirjanpitorikosten asema on keskeinen talousrikoksissa. Kirjanpitorikoksilla on yleensä liittymä muihin talousrikoksiin, kuten verorikoksiin tai velallisen rikoksiin. Kirjanpitorikoksen tarkoituksena on yleensä pyrkiä peittämään muita yritystoiminnan yhteydessa tapahtuneita talousrikoksia. Kirjanpitolain mukaan, jokaisella like- ja ammattitoiminnan harjoittajalla on velvollisuus pitää toiminnastaan kirjanpitoa. Kirjanpitovelvollisuuteen kuuluu liiketapahtumien kirjaaminen, tilinpäätöksen laadinta ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen.

Kirjanpitorikoksesta tuomitaan sellainen kirjanpitovelvollinen, joka laiminlyö liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia. Kirjanpitorikoksesta tuomitaan myös kirjanpitovelvollinen, joka merkitsee kirjanpitoon harhaanjohtavia tai vääriä tietoja. Kirjanpitovelvollinen syyllistyy kirjanpitorikokseen myös silloin, jos hän hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa. Kirjanpitorikoksesta tuomitseminen edellyttää, että edellä mainituilla toimilla kirjanpitovelvollinen vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »