viikko sitten sain rikossyytteen törkeästä rattijuopumuksesta niin kiinnostaisi että mikä on käsittely aika ku otin sen kirjallisena menettelyllä sekä kiinostaa voisiko saada ajokiellon ehdollisena jos on huonot julkiset liikenteen kouluun sekä ei voi hakea alan töitä talvella auraamaan joka sopisi alan opiskelialle myös syystä että on usein ilta/yötyötä myös keväällä olisi työharjoittelu sekä konehommat eivät aina välttämättä ole hyvien kulku yhteyksinepäässä

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Käräjäoikeus ilmoittaa kirjallisesti sen päivän, jolloin asiassa annetaan ratkaisu. Varsinaisesta tuomioista tulee vielä sen jälkeen erikseen tieto. Mikäli asiassa on jo saatu käräjäoikeuden lähettämä haastehakemus ja tuomioistuimelle toimitettava menettelysuostumus kirjallisesta menettelystä, saattaa tieto ratkaisun antamispäivästä olla tiedoksiannon yhteydessä. Tieto ratkaisun antamispäivästä saattaa sisältyä myös kirjallisen menettelyn suostumuslomakkeen mukana tulleeseen tiedotusosaan. Suostumus kirjallisen menettelyn toimittamiseen on nimittäin peruutettavissa tuomion antamispäivään asti. Tällöin tiedotusosassa näkyvä suostumuksen viimeinen peruutuspäivä on käytännössä se päivä, jolloin tuomioistuin antaa ratkaisunsa.

Ajokorttilain 67 §:n mukaan tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisen painava syy eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle. Ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon aikana taikka jo aiemmin määrätyn ehdollisen ajokiellon koetusaikana tehdystä teosta ei voida myöskään määrätä ajokieltoa ehdollisena. Ehdollisen ajokiellon määräämiseen vaikuttavat siis muun muassa rattijuopumuksella aiheutettu vaara, teko-olosuhteet ja ajo-oikeuden merkitys ajokieltoon määrättävälle. Tuomioistuimelle kannattaa toimittaa selvitys ajo-oikeuden tarpeesta työssä, koulutuksessa yms, jotta se pystyy huomioimaan olosuhteet ajokieltoa määrätessä.

Tuomioistuin voi ajokieltoon määrättävän omasta pyynnöstä määrätä ehdottoman ajokiellon sijasta alkolukolla valvotun ajo-oikeuden. Valvottu ajo-oikeus voidaan siis määrätä silloin, kun ehdollista ajokieltoa ei voida määrätä. Valvottua ajo-oikeutta voi pyytää ennen tuomion saamista rattijuopumusta tutkivalta poliisilta tai käsittelyn yhteydessä tuomioistuimelta. Valvottuun ajo-oikeuteen määrätty vastaa kaikista siihen liittyvistä kustannuksista, jotka voivat olla noin 2000 euroa tai yli.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »