Minilex - Lakipuhelin

Salassa tehtävä terveydellinen tai lääketieteellinen tai muu tutkimus, kuten aspergerin tutkimus. tutkijoiden vastuu.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Voidaanko kenellekään tehdä terveydellistä, lääketieteellistä tai muuta tutkimusta salassa(kertomatta heille itselleen)?
Jos tutkimuksen kohde nyt sitten pyrkii kommunikoimaan takaisin heille(tutkijoille), ja vaatii, että he ottavat yhteyttä itse tutkimuksen kohteeseen, täytyykö heidän(tutkijoiden) olla yhteydessä tutkimuksen kohteeseen?
Nyt näyttäisi siltä, että tutkimuksen kohde haluaa, että hänet jätetään rauhaan, ja sanoo että häntä ahdistellaan ja häiritään, ja jopa kidutetaan. Hän haluaa, että hänet jätetään rauhaan ja että hänen ihmisoikeuksiaan on loukattu.
Miten tutkijoiden täytyy edetä?
Tutkijat tekevät.yhteyttä tutkittavaan esim. erilaisilla äänillä ja tekevät tutkimuksia tutkinnan kohteen ollessa nukkumassa.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Suomen perustuslaki ja useat ihmisoikeussopimukset takaavat jokaiselle oikeuden henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Lisäksi laki lääketieteellisestä tutkimuksesta säätää, että ihmiseen kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta ei saa suorittaa ilman tutkittavan kirjallista, tietoon perustuvaa suostumusta. Pääsääntönä siis on, että lääketieteellistä tutkimusta ei voida tehdä ilman lupaa ja salassa tutkittavalta. Kirjallisen suostumuksen vaatimuksesta voidaan poiketa ainoastaan, jos suostumusta ei asian kiireellisyyden tai potilaan terveydentilan vuoksi voida saada. Jos tutkimukseen kuitenkin ryhdytään tahallisesti ilman lain mukaista suostumusta, seurauksena voi olla sakkorangaistus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain rikkomisesta. Tutkimuksen luonteesta riippuen voi olla mahdollista syyllistyä myös rikoslain mukaisiin rikosnimikkeisiin, esimerkiksi lievään pahoinpitelyyn.
Tapauksessa katsoisin, että tutkijoiden täytyy ehdottomasti olla yhteydessä tutkittavaan ja pyytää tältä kirjallinen suostumus tutkimuksen jatkamiseen. Jos tutkittava ei anna suostumusta, tulee tutkimus lopettaa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »