Minilex - Lakipuhelin

Osamaksullisen auton lainaaminen perheenjäsenelle/kaverille/muulle ystävälle.

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Miten menee jos on auto ostettuna osamaksulla. Auton Omistaja on rahoitusyhtiö ja haltija on rahoituksen ottaja ja vakuutus on auton haltijan nimissä. Eli kuten normaalisti pitääkin se joka on auton ostanut. Jos sitten esim haluaa antaa autoa lainaan käyttöön perheenjäsenelle/kaverille/muulle ystävälle.

Onko asiaan jotain esteitä Suomen lain mukaan tai yleensä säädöksiä asiasta. Kyseessä ei siis ole vuokraus, mitään rahallista hyötyä ei asiassa tavoitella ihan puhtaasti väliaikaisesti lainaa autoa perheenjäsenelle/kaverille/muulle ystävälle käyttöön.

Onko tilanteessa jotain bulvaaniksi liittyvää? Onko lainaavalla osapuolella jotain vaatimuksia esim vakuutuksen ottamisen suhteen? Voiko vakuutusyhtiö tulkita asiassa jotain bulvaaniin liittyvä esim vahinkotapauksen sattuessa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Ajoneuvovakuutus on aina otettava ajoneuvon pääasiallisen käyttäjän nimiin. Mikäli ajoneuvon haltijaksi ilmoitettaisiin tässä tapauksessa muu kuin ajoneuvon todellinen haltija, olisi kyse bulvaanitoiminnasta. Perheenjäsenet eli samassa taloudessa asuvat henkilöt voivat käyttää ajoneuvoa samaan tapaan kuin pääasialliseksi käyttäjäksi merkitty haltija. Tässä on tärkeää huomioida se, että perheenjäsenten oikeus ajoneuvon käyttämiseen perustuu tällöin yhdessä asumiseen. Mikäli ajoneuvo on perheenjäsen A:n nimissä ja ajoneuvoa pääasiallisesti käyttävä perheenjäsen B muuttaa toiseen osoitteeseen ja jatkaa ajoneuvon pääasiallista käyttöä siellä, on B muutetta ajoneuvon haltijaksi.

Mikäli ajoneuvoa lainataan toisessa osoitteessa asuvalle perheenjäsenelle, kaverille tai muulle ystävälle, pitää tällöin huomioida muutamia asioita. Ajoneuvon lainaaminen toiselle henkilölle, jota ei ole merkitty ajoneuvon haltija – tai omistajatietoihin eikä asu samassa taloudessa, on sallittua lyhytaikaista käyttöä varten. Tällainen voi olla esimerkiksi muutto tai lyhyt lomareissu. Mikäli lainaaminen on toistuvaa tai kyse on pitkäaikaisesta käytöstä, on tällöin syytä miettiä ajoneuvoa lainaavan henkilön lisäämistä ajoneuvon haltija – tai omistajatietoihin. Mitään tiettyä rajanvetoa tähän ei ole määritetty, vaan vakuutusyhtiöt käsittelevät jokaisen tapauksen erikseen. Vakuutusyhtiöiden soveltamissa käytännöissä voi olla myös yhtiökohtaisia eroja. Pitkäaikaisissa tai toistuvissa lainaamisissa kannattaa ottaa ennen ajoneuvon lainaamista yhteyttä vakuutusyhtiöön ja tarkistaa, millainen käytäntö heillä on kyseessä olevassa tilanteessa.

Vakuutusyhtiö selvittää mahdollisen bulvaaniepäilyn vahingon sattuessa. Jos vakuutuksen todetaan tehdyn väärin perustein eli vakuutuksen ja ajoneuvorekisterin tiedot eivät täsmää ajoneuvon todellisiin haltija – tai omistajatietoihin, ei vakuutusta katsota olevan olemassa. Vahingon korvaus voidaan tällöin evätä kokonaan. Vakuutusyhtiö voi periä todellisia vakuutusmaksuja taannehtivasti ajoneuvon pääasialliselta käyttäjältä. Pääasiallisen käyttäjän tiedot on myös korjattava oikeiksi. On myös mahdollista, että liikennevakuutuskeskus perii takautuvasti liikennevakuutusmaksuja todelliselta käyttäjältä. Tällöin edellytetään kuitenkin yleensä, että kyseessä on ollut tietoinen huijaus ja vakuutus on rauennut sen seurauksena kokonaan. Ajoneuvoa käsitellään tällöin liikennevakuutuskeskuksessa vakuuttamattomana ajoneuvona.

Ajoneuvon sallituissakin lainaamisissa kannattaa huomioida se, että mikäli ajoneuvon lainaaja aiheuttaa ajoneuvolla kasko- tai liikennevahingon, käsitellään lainatun ajoneuvon ja/tai mahdollisen toisen ajoneuvon vahingot lainatun ajoneuvon ajoneuvovakuutuksista. Kuljettajan mahdollinen vastuuvakuutus ei siis kata hänen aiheuttamiaan ajoneuvovahinkoja.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »