Otin luvatta käyttööni toisen ajoneuvon, jonka vahingossa sitten kolaroin rotvalliin. En kiistä tapausta. Olen lähdössä kuitenkin ulkomaille 5 kuukaudeksi. Mitenköhän tämä päällä oleva rikosilmoitus siihen vaikuttaa? Pääsenkö pois maasta? Ainiin.. minulla on toisesta rikoksesta ehdollinen päällä.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Pakkokeinolain mukaan rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan tietyin edellytyksin määrätä pidättämisen tai vangitsemisen sijasta matkustuskieltoon. Esitutkinnan aikana pidättämiseen oikeutettu virkamies saa määrätä matkustuskieltoon, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa; vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa; tai jatkaa rikollista toimintaa. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä ei kuitenkaan saa määrätä matkustuskieltoon. Joka ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon, on rikoslain mukaan tuomittava moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi. Moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta todennäköisin syin epäilty on siis mahdollista määrätä matkustuskieltoon. Matkustuskieltopäätöksessä voidaan joka tapauksessa antaa lupa poistua siinä määrätyltä paikkakunnalta tai alueelta työssäkäyntiä varten tai muusta siihen rinnastettavasta syystä.

Kun vankeus tuomitaan ehdollisena, rangaistuksen täytäntöönpano lykkääntyy koeajaksi. Rikoslain mukaan tuomioistuin voi määrätä ehdollisen vankeuden pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan hänet olisi tuomittava ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä. Tällöin täytäntöönpantavasta rangaistuksesta ja koeajalla tehdystä rikoksesta tuomittavasta rangaistuksesta määrätään yhteinen ehdoton vankeusrangaistus. Jos siis henkilö on syyllistynyt moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen ehdollisen vankeuden koeaikana ja tuomioistuimen harkinnan mukaan kyseisestä rikoksesta olisi tuomittava ehdottomaan vankeuteen, voi tuomioistuin määrätä ehdollisen vankeuden pantavaksi täytäntöön.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »