Yksityishenkilö kävi työmaallani kertomassa minusta täysin valheellisia tietoja. Olen koulunkäynnin ohjaaja ja työpaikkani siis koulu. Tämä henkilö oli varannut ajan tullakseen varoittamaan minusta. Kertonut mm.minulla mielenterveysongelmia, syötän lapsilleni unilääkkeitä, sain potkut edellisestä työpaikasta koska varastin pohjakassan, heidän lapsensa pelkää minua, ollaan jätetty 5,9,12 vuotiaat lapset yksin kotiin kun lähdimme mieheni kanssa etelään. Nämä mitkään asiat eivät pidä paikkaansa. Olivat käyneet vielä toisellakin koululla esittämässä osan edellämainituista asioista. Nyt asia menossa sovitteluun, minkä verran voin vaatia vahingonkorvausta raskaista syytöksistä. Vielä mainittakoon ettei kyse ole nyt minun kertomaa, vaan nämä henkilöt ovat asiat poliisille kertoneet

1 vastaus


Minilex

Nainen

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Kunnianloukkaukseen syyllistyy rikoslain mukaan se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Laissa on myös erikseen säännelty törkeä kunnianloukkaus sekä poikkeukset siitä, mitä ei ole pidettävä kunnianloukkauksena. Törkeässä kunnianloukkauksessa aiheutetaan suurta kärsimystä tai erityisen suurta vahinkoa ja rikos on myös ollut kokonaisuutena arvioiden törkeä. Kunnianloukkauksena ei pidetä esimerkiksi arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa, tieteessä taikka taiteessa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Kunnianloukkaus oikeuttaa kärsimyskorvaukseen. Mainitsit, että asia on nyt menossa sovitteluun. Vahingonkorvauslain mukaan oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä on sillä, jonka kunniaa on rangaistavaksi säädetyllä teolla loukattu. Laissa ei ole asetettu mitään euromääräisiä rajoja.

Oikeuskäytännössä keskeisenä on pidetty väitteen sisältöä, sen uskottavuutta ja kuinka suurta vahinkoa tai kärsimystä tieto taikka vihjaus on omiaan aiheuttanut. Kärsimyksen arviointi on siis objektiivista. Arvioinnissa otetaan huomioon loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus. Käytännössä summat vaihtelet parista sadasta eurosta jopa kymmeneen tuhanteen euroon. Näytön esittäminen voi myös muodostua hankalaksi ja eri henkilöillä kärsimyksen määrä sekä ilmenemisen muoto vaihtelevat. Kertomassasi tilanteessa syytökset ovat raskaita sinua kohtaan ja kyse on koulumaailmasta.

Henkilövahinkoasianneuvottelukunnan suosituksien mukaan, jos on esitetty valheellinen tieto tai vihjaus tai halvennettu toista muulla tavoin kahdenkeskeisessä kanssakäymisessä tai siten, että teko tulee vain vähäisen henkilöpiirin tietoon, korvaussuositukset liikkuvat 200-1000 eurossa. Edelleen mikäli on esitetty valheellinen tieto tai vihjaus tai halvennettu toista muulla tavoin siten, että se tulee tai on omiaan tulemaan rajoitetun, mutta ei aivan vähäisen henkilöpiirin tietoon, korvaussuositus nousee 800-2000 euroon. Laajan henkilöpiirin tietoon tulleet korvaussuositukset ovat 1500-5000 euron välillä. Edellä kerrotut luokittelut perustuvat lähinnä siihen, miten suurta julkisuutta tieto taikka vihjaus on saanut. Kuvailemasi tapaus voidaan tässä sanoa kuuluvan ensimmäiseen taikka toiseen kategoriaan, eli kärsimyskorvausta kannattaa vaatia väliltä 200-2000 euroa.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »