Minua kuuulusteltiin pari viikkoa sitten ja asia menee kai käräjille Onko tässä mitään aikarajaa, voidaanko minut haastaaa käräjille esim viiden vuoden kuluttua, Vai onko sen tapahduttava jonki tietyn ajan sisällä
ja toinen asia, en muistanut siellä kuulustelussa kaikkia asioita ja nyt ne kotona sitten on selvenneet ku oon miettinyt asioita, Kannattaisko mun ottaa nyt yhteyttä poliisiin ja lisätä kertomukseeni nää pois jääneet jutut. Vai kerronko ne sitten oikeudessa?
Kuinka kauan poliisi saa pitää multa takavarikoituja tavaroita, esim, mun kännykkä , kaksi tietokonetta, musitikikku ja käteistä rahaa 4600 takavarikoitiin, ei luulis, että ainakaan sen kännykän tutkimiseen menee kovin kauaa
Milloin voin pyytää kaikkien asianosaisten kuulustelupöytäkirjat luettavakseni


1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kun esitutkinta lopetetaan esitutkinnasta tehdään esitutkintapöytäkirja, joka toimitetaan syyttäjälle. Kun syyttäjä on saanut poliisilta esitutkintapöytäkirjan, hän päättää syytteen nostamisesta eli siitä, viedäänkö asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Laki ei määrää syyttäjän syyteharkinnalla aikarajaa, ainoastaan, että syyttäjän on nostettava syyte jos teko on laissa säädetty rangaistavaksi, syyteoikeus ei ole vanhentunut ja on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Luonnollisestikin on kohtuutonta, jos rikoksesta epäilty joutuu kovin kauan syyttäjän päätöstä. Viranomaisten neuvontavelvollisuuteen kuuluu antaa tietoa asian etenemisestä, joten tarkempaa tietoa saa todennäköisesti soittamalla syyttäjänvirastoon. Syyttäjän syyteoikeuden aikarajana on ainoastaan rikoksen vanhentuminen. Rikos vanhentuu tietyssä ajassa, mikäli syyttäjä ei asiassa nosta syytettä.

Laki ei suoraan määrää velvollisuutta ottaa itse yhteyttä poliisiin. Asian laatu riippuu hieman siitä, oletko asiassa epäiltynä, asianomistajana vai todistajana. Jos olet asianomistajana voi olla asian selvittämisen kannalta kaikkein parasta ottaa yhteyttä poliisin. Epäilyllä taas ei ole velvollisuutta auttaa asian selvittämisessä. Epäilty saa siis vaieta kokonaan. Joka tapauksessa lähtökohtana on, että kuulustelupöytäkirjat eivät tule osaksi oikeudenkäyntiaineistoa eli tuomioistuin ei ota niitä huomioon tehdessään päätöstään. Lähtökohtana tuomioistuimessa on välittömyys ja suullisuus eli tuomioistuin ottaa ensisijaisesti huomioon sen, mitä tuomioistuimessa on suullisesti esitetty. Lähtökohtaisesti ei siis ole tarvetta ottaa itse poliisiin yhteyttä kertomuksen täydentämiseksi, vaikka kiellettykään sitä ei ole. Tämä riippuu paljona,
millaisesta asiasta on kyse.

Takavarikko on kumottava niin pian kuin se ei ole enää tarpeen. Laki ei siis sano suoraan aikarajaa takavarikolle. Takavarikon voi kuitenkin saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuimen on otettava asia käsiteltäväksi viikon kuluessa eli asia tulee tuomioistuimen käsiteltäväksi todella nopeasti verrattuna tavallisiin asioihin. Takavarikkoa koskevan asian voi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi kahden kuukauden välein.

Pääsääntö on, että esitutkinnan aikana kertyvä aineisto ei ole julkista, ennen kuin asia on esillä tuomioistuimen istunnossa, syyttäjä tekee päätöksen syyttämättä jättämisestä taikka asia jää sillensä. Asianosaisella (eli epäilyllä tai asianomistajalla) on oikeus saada tieto esitutkintaan johtaneista ja esitutkinnassa ilmi tulleista seikoista sekä esitutkinta-aineistosta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosainen voi siis itse tiedustella pöytäkirjoja poliisilta. Asianosaiselle ei tarvitse antaa tietoja, jos tietojen antamisesta on haittaa asian selvittämiselle.

Kun harkitaan asianosaisen oikeutta saada tietoja tai sen rajoittamista, arvioinnissa on otettava huomioon asianosaisen oikeus puolustautua asianmukaisesti tai muuten asianmukaisesti valvoa oikeuttaan oikeudenkäynnissä. Kun asianosainen pyytää tietoja esitutkinnasta poliisilta, tulee heidän perustella, jos he kieltäytyvät antamasta tietoja.

Kuulustelupöytäkirjat tulevat kuitenkin julkisiksi viimeistään, kun asia etenee syyttäjälle.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »