Hei. Voiko käräjäoikeus jättää päätöstä tehdessään huomiotta vastaajan alibin? Pahoinpitelystä on kyse ja todistajakin tai oikeastaan kaksi todistajaa on oikeudessa kertonut, että pahoinpitelyä ei ole tapahtunut. Käräjäoikeus kuitenkin antoi tuomion ilman, että otti kantaa näiden todistajien luotettavuudesta tai muutenkaan syytekohdasta. Heidän todisteluaan ei kuitenkaan siis otettu millään tapaa huomioon, vaikka ovat silminnäkijöitä. Pahoinpidellyllä on vain sana sanaa vastaan, ei mitään todisteita pahoinpitelystä ja silti tuomio tuli. Onko tässä toimittu näiden antamieni tietojen pohjalta tuomiota mietittäessä oikein?

1 vastaus


Minilex

Nainen

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomioistuimen on esitettyjä todisteita ja muita asian käsittelyssä esiin tulleita seikkoja harkittuaan päätettävä, mitä asiassa on näytetty tai jäänyt näyttämättä. Tuomioistuimen on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja muiden seikkojen näyttöarvo vapaalla todistusharkinnalla, jollei laissa toisin säädetä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tuomioistuimella on vapaa todistusharkinta, eli sekä todistelu että todistusharkinta ovat vapaita. Tuomioistuin harkitsee siis vapaasti sen todistusvoiman, mikä kullakin esitetyllä todisteella on. Vapaa todistusharkinta ei siis tarkoita mielivaltaa. Näyttökysymykset ovat ensiarvoisessa roolissa pahoinpitely rikoksissa eikä ole mahdollista sanoa tai todeta, että alibi tai todistava silminnäkijä olisi ratkaisevassa asiassa tuomion kannalta.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apua. Lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »