Minilex - Lakipuhelin

Huumausaineen hallussapito kun kyseessä pieni määrä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hei.

Olen työskennellyt päihdehaittoja vähentävissä projekteissa ja yritän selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia huumausaineiden testipalveluille on:

Syyllistyykö testaaja huumausaineen hallussapitoon, mikäli hänellä on testinäytteenä hallussaan ainetta määrä, joka on niin pieni, ettei sillä ole minkäänlaista päihdearvoa? (Esimerkiksi 1/100 yhdestä käyttöannoksesta)
Entä kun aine on kaiken lisäksi täysin käyttökelvotonta, koska siihen on sekoitettu syövyttäviä kemiallisia yhdisteitä testauksen yhteydessä?

Näytteiden sisältämä määrä on rinnastettavissa määrään, joka voi olla vaikkapa setelissä, jota joku on käyttänyt huumeen nuuskaamiseen. Voiko tällaisen setelin hallussapito rikkoa lakia?

Kiitos.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Huumausaineen hallussapito on säädetty rangaistavaksi rikoslain (RL) 50 luvun 1§:ssä. RL 50 luvun 7§:n mukaan huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta rikoksesta voidaan, sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa tai tässä laissa säädetään, jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos epäiltyä rikosta tai rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Hallussapito voitaisiin kenties tässä tilanteessa katsoa huumausaineen käyttöön liittyväksi muuksi rikokseksi, jolloin toimenpiteistä voitaisiin vähäisyysperusteella luopua.
On kuitenkin otettava huomioon se, mistä huumausaineesta on kysymys. Esimerkiksi hasikseen tai amfetamiiniin suhtaudutaan hyvin eri tavoin.
Lisäksi huumausainelaissa on säännöksiä, joita voitaisiin tilanteessa soveltaa. Esimerkiksi erilaisiin tutkimuksiin voidaan huumausainelain 2 luvun mukaan hakea lupaa. Luvan saaminen ainakin takaisi sen, että hallussapitoa ei katsota rikokseksi. Lisäksi huumausainelain 3 luvun 23a§:ssä säädetään, ettei lupaa tarvita huumausaineen käsittelylle, jos sitä on perustellusta syystä muussa aineessa tai valmisteessa ja väärinkäytön vaaraa on aineen vähäisen määrän vuoksi tai sen vuoksi, että huumausaine on vaikeasti käytettävässä tai erotettavassa muodossa, pidettävä vähäisenä. Tämän säännöksen soveltuvuus kuitenkin riippuu siitä, mikä huumausaine on kyseessä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »