Minilex - Lakipuhelin

Elinkautis vangin vapauttaminen oikeuden päätöksellä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hei Olisin halunnut tietää kenen tahon/tahojen vastuulla on elinkautisvangin vapauttaminen kun rikosseuraamuslaitos ja muut asiantuntijat puoltavat sen puolesta, että vanki on liian iso uhka yhteiskunnalle, kuten esimerkiksi henkilö joka todennäköisesti toteuttaisi rikoksen uudelleen, mutta oikeus kuitenkin omalla päätöksellään antaa vangille vapautuksen. Onko silloin vastuu ainoastaan vapauttetulla henkilöllä vai onko myös niillä oikeuden henkilöillä jotka antoivat vapauttavan päätöksen myös lain mukaan vastuu?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Suomen lain mukaan syyntakeinen henkilö vastaa itse tekemästään rikoksesta. Eli henkilö tulee tuomita täyteen rangaistukseen, jos häntä ei todeta esimerkiksi alentuneesti syyntakeiseksi. Henkilö ei voi saada alennettua rangaistusta ainoastaan siksi, että rikosseuraamuslaitos on todennut hänet potentiaalisesti vaaralliseksi.

Tuomari ei joudu vastuuseen vapauttamansa henkilön tekemästä rikoksesta. Kyseessä voi olla rikoslain tarkoittama virkavelvollisuuden rikkominen, jos tuomari tahallaan rikkoo virkatoiminnassa noudatettavia säännöksiä ja määräyksiä. Tämä tarkoittaisi kuitenkin, että tuomari olisi tehnyt jotenkin olennaisen ja perustellun virheen. Kynnys tuomita tuomari virkavelvollisuuden rikkomiseen on korkealla, sillä yleisesti ottaen tuomarit tekevät päätöksensä perustellusti tosiseikkojen valossa. Pelkästään se, että tuomari on tehnyt rikosseuraamuslaitoksen suosituksen vastaisen päätöksen, ei tarkoita, että tuomari olisi rikkonut virkavelvollisuutensa. Rikosseuraamuslaitoksen lausunnot ovat nimenomaan vain suosituksia ja tuomarin päätösarvioinnissa painoarvoa on myös lain säännöksillä, lain tarkoituksella sekä muulla oikeuskäytännöllä.

Luonnollisestikin henkilön rikosoikeudelliseen rangaistukseen vaikuttaa se, onko hänet vapautettu ehdolliseen vankeuteen tai muuhun valvontaan. Määrättäessä uutta rangaistusta otetaan huomioon myös henkilön aikaisempi rikoshistoria.

Kuitenkin, jos henkilö vapautetaan elinkautisesta vankeudesta kokonaan eli ilman ehdollista vankeutta, on hän kuin kuka muu tahansa kansalainen; täysin vastuussa omasta toiminnastaan.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »