Minilex - Lakipuhelin

Ottolapsineuvonta adoption vahvistamisen edellytyksenä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ennen alaikäisen lapsen adoption vahvistamista lapseksiottajan tulee saada ottolapsineuvontaa. Joko lapsen biologisen vanhemman tai lapseksiottajan on pyydettävä neuvontaa. Neuvonnan tarkoituksena on valvoa lapsen etua sekä auttaa lasta, lapsen vanhempia ja lapseksiottajia erilaisin neuvotteluin ja toimenpitein ennen lapseksiottamisen vahvistamista. Neuvontaa voidaan tarvittaessa antaa myös lapseksiottamisen vahvistamisen jälkeen.

Ottolapsineuvonnan antaminen kuuluu kuntien sosiaalihuollon toimielimille sekä ottolapsineuvonnan harjoittamiseen luvan saaneille ottolapsitoimistoille. Neuvonnan yhteydessä tulee selvittää, ovatko adoption edellytykset olemassa sekä huolehdittava lapsen sijoittamisesta lapseksiottajan luokse. Lapsen sijoittamisen onnistumista on seurattava lapsen edun näkökulmasta. Jos sijoitus epäonnistuu, tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta lapsen etu tulee suojatuksi. Neuvonnan yhteydessä on lisäksi varmistettava, että lapseksiottaja ryhtyy viivytyksettä toimenpiteisiin lapseksiottamisen vahvistamiseksi.

Ottolapsitoimiston tulee hakea neuvontaa annettaessa lausunto lapsen sekä lapseksiottajan olosuhteista kunnan sosiaalihuollon toimielimeltä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »