Minilex - Lakipuhelin

Adoptioprosessin kesto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Adoptoitavan ja adoptionhakijan suhde vahvistetaan lapsen ja vanhemman suhteeksi adoptiossa, ja adoptiossa oikeudellinen suhde biologisiin vanhempiin puretaan. Adoptio on suuri elämänmuutos, ja adoptioprosessi voi olla raskas ja sen kesto pitkä. Adoptioon kuuluu odotusaika, jolloin tulevat adoptiovanhemmat voivat valmistautua uuden perheenjäsenen tuloon. Adoptioprosessin kesto vaihtelee ja odotusaikaan vaikuttavia tekijöitä on useita. Adoptioon on kuitenkin lähtökohtaisesti varattava aikaa 1-5 vuotta siitä hetkestä lähtien, kun adoptionhakijat on rekisteröity adoptiopalvelun asiakkaiksi.

Ennen adoptiopalveluun rekisteröintiä adoptiohakijoiden on käytävä adoptioneuvonnassa. Jokainen adoptionhakija osallistuu noin vuoden mittaiseen adoptioneuvontaan, jossa hakijalle selvitetään adoption edellytykset sekä annetaan tietoa adoption tarkoituksesta ja edellytyksistä. Hakijalle kerrotaan adoption oikeusvaikutuksista sekä autetaan adoptionhakijaa arvioimaan valmiuksiaan vanhemmuuteen. Adoptioneuvonnasta annetaan adoptiolupaa ja hakemusta varten kirjallinen selvitys adoptioneuvonnan antamisesta. Adoptioneuvonta voidaan keskeyttää, jos neuvonnan aikana käy ilmi, ettei edellytyksiä adoptioon ole.

Adoptionhakijoiden toiveet vaikuttavat odotusaikaan. Esimerkiksi kansainvälistä adoptiota varten adoptionhakija tarvitsee kansainvälistä adoptiopalvelua. Palvelunantajan tehtävä on avustaa adoption vahvistamisessa sekä antaa tietoa, tukea ja ohjausta. Jos adoptionhakijan elämäntilanne olennaisesti muuttuu odotusaikana, tulee muutoksesta ilmoittaa. Suuria elämänmuutoksia voivat olla esimerkiksi vakava sairaus, raskaus tai avioero.

Kohdemaiden omat vaatimukset adoptiohakijoille vaikuttavat adoptioprosessin pituuteen. Kansainvälisessä adoptiossa odotusaika voi vaihdella suuresti kohdemaittain vuodesta useaankin vuoteen. Odotusaika on joko ennen hakemuksen lähettämistä tai hakemuksen jälkeen kohdemaasta riippuen, ja joissakin maissa viranomaiset antavat ennen varsinaista päätöstä tiedon esihyväksymisestä.

Mahdollisista muutoksista henkilökohtaisesta hakuprosessista ilmoitetaan aina suoraan hakijalle. Adoptiossa tärkeintä on lapsen edun toteutuminen, ja adoptiossa tulee noudattaa sekä Suomen että kohdemaan lakeja. Hakemuksen käsittelyn kesto vaihteleekin maan ja eri maiden toimintatapojen mukaisesti. Myös adoptiolasten määrä voi vaikuttaa odotusajan kestoon.

Adoptioprosessin odotusaika on valmistautumista adoptiovanhemmuuteen, ja odotusaikana hakija voi tutustua muihin adoptionodottajiin. Eri järjestöt järjestävät infotapahtumia, toimintaa sekä vertaistukea adoptionodottajille. Adoptiohakijalla on odotusaikana mahdollista myös tutustua kohdemaan kieleen ja kulttuuriin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa