Minilex - Lakipuhelin

Adoption edellytykset ja esteet

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Adoption eli lapseksiottamisen tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja ottovanhemman suhde. Lapseksiottajan eli ottovanhemman tulee olla 25 vuotta täyttänyt. Myös 18 vuotta täyttänyt voi saada ottolapsen, mikäli lapsi on lapseksiottajan puolison lapsi tai hänen oma lapsensa, joka on aikaisemmin annettu ottolapseksi. Tämä on mahdollista myös silloin, kun lapsen ja adoptionhakijan välille on muodostunut vakiintunut lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava suhde tai adoption vahvistamiseen on muutoin lapsen edun kannalta perusteltua syytä. Adoptionhakija ei lähtökohtaisesti saa myöskään olla 50 vuotta vanhempi, jos adoptoitava on alaikäinen. Alaikäistä adoptoitaessa lapsen ja adoptionhakijan ikäeron on lisäksi oltava vähintään 18 vuotta ja enintään 45 vuotta.

Vain aviopuolisot voivat ottaa yhdessä ottolapsen. Esimerkiksi rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä ja avopareilla ei ole oikeutta ottaa yhdessä ottolasta. Rekisteröidyssä parisuhteessa perheen sisäinen adoptio on kuitenkin mahdollinen, sillä rekisteröidyn parisuhteen osapuoli voi ottaa ottolapsekseen parisuhteen toisen osapuolen lapsen.

Lähtökohtana on, että aviopuolisot voivat ottaa ottolapsen ainoastaan yhdessä. Puoliso voi kuitenkin ottaa yksin ottolapsekseen puolisonsa lapsen tai oman lapsensa, joka on aikaisemmin annettu ottolapseksi. Lisäksi, jos toinen puoliso ei voi sairautensa tai vammaisuutensa vuoksi pätevästi ilmaista tahtoaan, tai jos toisen puolison olinpaikka on tuntematon, puolisolla on oikeus ottaa yksin ottolapsi. Omaa lasta ei voi adoptoida, ellei kyse ole tilanteesta, jossa lapsi on aikaisemmin annettu ottolapseksi.

Adoption vahvistaminen voi joissain tilanteissa edellyttää suostumuksia eri tahoilta. Adoptiota ei ensinnäkään lähtökohtaisesti voida vahvistaa ilman adoptoitavan lapsen suostumusta, jos hän on täyttänyt 12 vuotta. Alaikäisen adoptiota ei voida vahvistaa myöskään ilman hänen vanhempiensa suostumusta, ellei vahvistamiselle ole erittäin poikkeuksellisia syitä.

Adoption vahvistaminen estyy, jos adoption johdosta on annettu tai luvattu antaa korvausta. Vahvistaminen estyy myös silloin, kun joku muu kuin lapseksiottaja on suorittanut tai sitoutunut suorittamaan korvausta lapsen elatusta varten ottolapsisuhteen vahvistamisen varalta. Tällainen sopimus tai sitoumus on myös mitätön suoraan lain nojalla.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »