Minilex - Lakipuhelin

Adoptioon antaminen Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oman lapsen adoptioon antaminen on yleensä erittäin raskas päätös, mutta joskus kuitenkin lapsen edun kannalta paras vaihtoehto. Adoptioon antamiseen voi olla lukuisia eri syitä, jotka voivat liittyä muun muassa elämäntilanteeseen tai haluttomuuteen ryhtyä vanhemmaksi. Vuosittain Suomessa annetaan adoptioon muutamia kymmeniä lapsia, joista suurin osa on vauvaikäisiä. Adoptioon antaminen voi tapahtua myöhemmässäkin vaiheessa kuin heti syntymän jälkeen. Lapsen biologiset vanhemmat voivat esittää toiveen lapsen antamisesta adoptioon jo raskauden aikana, mutta virallinen päätös on mahdollista tehdä vasta kahdeksan viikkoa synnytyksen jälkeen. Kahdeksan viikon harkinta-ajan tarkoituksena on varmistaa vanhempien todellinen halukkuus antaa lapsi adoptioon ja välttyä myöhemmältä katumiselta. Harkinta-ajan päätteeksi biologiset vanhemmat tai naimaton biologinen äiti yksin antaa kirjallisen suostumuksen adoptioon. Lapsi sijoitetaan adoptioperheeseen vasta harkinta-ajan jälkeen oltuaan ensimmäiset kahdeksan viikkoa sijaisperheessä tai laitoshoidossa. Sijaisperhe on lapsen kehityksen kannalta aina toivottavampi vaihtoehto. Ennen virallisen adoptiopäätöksen antamista biologisille vanhemmille on tarjottava riittävää neuvontaa adoption oikeusvaikutuksista ja niistä sosiaalietuuksista, joita he saisivat lapsen kasvattamisen tueksi.

Adoption myötä lapsen oikeudellinen suhde biologisiin vanhempiin katkaistaan ja samalla muodostetaan uusi perhesuhde adoptiovanhemman ja adoptiolapsen välille. Adoptio edellyttää aina tuomioistuimen vahvistamaa päätöstä, eikä adoptiota voi tämän jälkeen purkaa. Suomessa on kuitenkin mahdollisuus niin sanottuun avoimeen adoptioon, jossa lapsella säilyy oikeus pitää yhteyttä aiempiin vanhempiinsa. Avoin adoptio on aina sopimuksenvarainen järjestely, joka edellyttää lapsen edun toteutumista sekä kaikkien osapuolten hyväksyntää. Avointa adoptiota koskeva sopimus voidaan antaa tuomioistuimen vahvistettavaksi. Avoin adoptio voi joidenkin vanhempien kohdalla laskea kynnystä antaa oma lapsi adoptioon. Vaikka avoimeen adoptioon ei päädyttäisikään, tulisi adoptiolapsen aina olla tietoinen alkuperästään. Adoption salaaminen on harvoin lapsen edun kannalta järkevä vaihtoehto.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa