Minilex - Lakipuhelin

Adoption vahvistaminen tapahtuu tuomioistuimessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lapseksiottaminen vahvistetaan tuomioistuimen antamalla päätöksellä. Vahvistamista koskeva asia pannaan vireille tuomioistuimelle osoitetulla kirjallisella hakemuksella, jonka tekeminen kuuluu lapseksiottajalle tai lapseksiottajille yhdessä. Toimivaltainen tuomioistuin adoption vahvistamista koskevassa asiassa on käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä lapseksiottajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Adoption vahvistamista koskevaan hakemukseen tulee liittää tarpeellinen selvitys vahvistamiselle laissa asetettujen edellytysten täyttymisestä. Alaikäisen lapsen lapseksiottaminen voidaan vahvistaa, jos lapseksiottaminen on lapsen edun mukaista ja on selvitetty, että lapsi tulee saamaan hyvän hoidon ja kasvatuksen. Täysi-ikäisen henkilön adoption vahvistamisen edellytyksenä on selvityksen esittäminen siitä, että ottolapsi on alaikäisenä ollut lapseksiottajan hoidettavana ja kasvatettavana tai että hänen ja adoptionhakijan välille on muutoin muodostunut vakiintunut lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava suhde hänen ollessaan alaikäinen.

Lapseksiottamisen vahvistamista koskevat asiat tulee käsitellä kaikissa oikeusasteissa kiireellisinä. Adoptionhakijalla, lapsella sekä alaikäisen lapsen vanhemmalla, huoltajalla ja edunvalvojalla on oikeus hakea muutosta adoption vahvistamista koskevaan päätökseen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »