Minilex - Lakipuhelin

Vahva ja heikko adoptio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa on kahdenlaisia ottolapsia riippuen siitä, milloin ottolapsisuhde on vahvistettu. Ennen vuotta 1980 vahvistettuja ottolapsisuhteita kutsutaan heikoiksi adoptioiksi. 1.1.1980 ja sen jälkeen vahvistettuja ottolapsisuhteita kutsutaan vahvoiksi adoptioiksi. Ottovanhempi voi hakemuksella siirtää heikon adoption alaisen ottolapsisuhteen vahvan adoption alaiseksi, jolloin sitä tulevat koskemaan kaikki vahvan adoption oikeusvaikutukset.

Erottelu heikkoon ja vahvaan adoptioon on merkittävää ottolapsen oikeudellisen aseman, erityisesti perintöoikeuden osalta. Heikossa adoptiossa ottolapsen ja biologisten vanhempien välinen suhde katkeaa vain osittain ottolapsisuhteen vahvistamisen johdosta. Perintöoikeudellinen suhde heidän väliltään ei katkea lainkaan, jolloin ottolapsi perii biologiset vanhempansa ja he perivät ottolapsen. Heikossa adoptiossa ottolapsella on perimysoikeus myös suhteessa ottovanhempiin, mutta se on jokseenkin heikompi kuin ottovanhempien biologisilla lapsilla. Näin on esimerkiksi lakiosan määrän osalta.

Vahva adoptio sen sijaan katkaisee kaikki siteet ottolapsen ja hänen biologisten vanhempiensa väliltä. Ottolapsella ei ole näin oikeutta periä biologisia vanhempiaan, eikä heillä ole oikeutta periä ottolasta. Ottolapsesta tulee täysin ottovanhempien lapsi, jonka oikeudellinen asema on rinnasteinen ottovanhempien biologisten lasten asemaan. Ottolapsella on esimerkiksi yhtäläinen oikeus ottovanhempiensa perimiseen kuin ottovanhempien biologisilla lapsillakin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa