Minilex - Lakipuhelin

Heikko ja vahva adoptio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa on olemassa kahdenlaisia ottolapsia riippuen siitä, milloin adoptio on tapahtunut. Jos ottolapsisuhde on perustettu ennen 1.1.1980, kysymyksessä on heikko adoptio. Tämän jälkeen perustettuja ottolapsisuhteita kutsutaan vahvoiksi adoptioiksi. Myös ennen vuotta 1980 adoptoitu lapsi voidaan ottovanhempien yhteisestä hakemuksesta siirtää vahvaan adoptiosuhteeseen. Tällöin häntä tulevat koskemaan kaikki vahvan adoption mukaiset säännökset. Erottelu heikkoon ja vahvaan adoptioon on merkittävää siksi, että ottolapsen oikeudellinen asema erityisesti perinnön osalta eroaa heikossa ja vahvassa adoptiossa toisistaan. Heikon adoption ollessa kyseessä ottolapsen perintöoikeudellinen suhde biologisiin vanhempiin ja heidän sukuunsa ei katkea. Tällöin ottolapsi perii esimerkiksi biologiset vanhempansa ja he perivät ottolapsen. Ottolapsi perii myös ottovanhempansa, mutta hänen oikeutensa eivät ole kaikilta osin yhtäläiset ottovanhempien biologisten lasten kanssa. Ottolapsella ei esimerkiksi ole oikeutta periä ottovanhempansa sukulaisia. Vahvan adoption tapauksessa ottolapsen suhde omiin biologisiin vanhempiin katkeaa, ellei kyse ole perheen sisäisestä adoptiosta. Vahvassa adoptiossa ottolapsi ei siis peri biologisia vanhempiaan, vaan hänet katsotaan täysin ottovanhempiensa lapseksi siinä missä heidän biologinen lapsensakin. Ottolapsella on täysin samat perintöoikeudet ottovanhempiinsa kuin biologisella lapsella.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa