Minilex - Lakipuhelin

Kansainvälinen adoptio edellyttää luvan hakemista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli lapseksiottaja asuu Suomessa ja alle 18-vuotias lapseksiotettava asuu vieraassa valtiossa, tulee lapseksiottajan hakea lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupa, ennen kuin lapseksiottaminen vahvistetaan Suomessa tai ulkomailla. Lupa lapseksiottamiseen myönnetään, jos adoption edellytykset täyttyvät ja lapseksiottajalle on annettu kansainvälistä lapseksiottamispalvelua.

Lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupa tulee hankkia myös silloin, kun alle 18-vuotias lapseksiotettava asuu Suomessa ja lapseksiottaja asuu vieraassa valtiossa. Tällöin lupa lapseksiottamiseen myönnetään, jos adoption edellytykset täyttyvät ja lautakunta on saanut lausunnon lapseksiottajan kelpoisuudesta ottovanhemmaksi ja selvityksen hänelle annetusta tarvittavasta neuvonnasta. Lisäksi lapsella on oltava lupa päästä lapseksiottajan asuinvaltioon ja asua siellä pysyvästi.

Lautakunta voi luvan myöntämisen yhteydessä asettaa lapseksiottamiselle erityisen ehdon tai rajoituksen, ja lupa lapseksiottamiseen on voimassa määräajan. Määräaika on korkeintaan kaksi vuotta, mutta voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta myös pidentää sen jälkeen, kun palveluantaja sekä kunnan sosiaalihuollon toimielin tai ottolapsitoimisto on antanut lausunnon asiasta. Mikäli lapsi sijoitetaan määräajassa lapseksiottajan luokse lapseksiottamisen tarkoituksessa, jatkuu luvan voimassaolo siihen asti, kunnes lapseksiottaminen on vahvistettu. Mikäli lapsi otetaan pois lapseksiottajan luota sijoituksen epäonnistumisen vuoksi, luvan voimassaolo lakkaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa