Minilex - Lakipuhelin

Huoltajalle kuuluvat tehtävät

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta huoltaja pystyisi turvaamaan lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin vaaditulla tavalla, huoltajalla on oikeus päättää lasta koskevista asioista. Huoltaja voi päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltaja myös edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa, jollei laissa toisin säädetä. Näin huoltaja voi edustaa lasta esimerkiksi oikeudenkäynnissä. Huoltajan on kuitenkin keskusteltava lapsen kanssa ennen kuin hän tekee päätöksen lapsen henkilökohtaisessa asiassa. Edellytyksenä on, että mielipiteenvaihto on mahdollista lapsen ikä, kehitystaso sekä asian laatu huomioon ottaen. Joka tapauksessa huoltajan tulee kiinnittää huomiota lapsen mielipiteeseen ja toivomuksiin päätöstä tehdessään. Silloin, kun molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia, vastaavat he pääsääntöisesti yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä sekä tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset. Näin heidän molempien suostumuksensa lasta koskeviin päätöksiin on tarpeen. Mikäli toinen huoltajista ei voi osallistua päätöksentekoon esimerkiksi matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, hänen suostumustaan ei kuitenkaan tarvita, jos ratkaisun viivästymisestä koituisi haittaa. Molempien suostumus on tarpeen kuitenkin silloin, kun asialla on huomattava merkitys lapsen tulevaisuuden kannalta, jollei lapsen etu ilmeisesti muuta vaadi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa