Minilex - Lakipuhelin

Tapaamisoikeus ja matkat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos lapsen ja toisen vanhemman välillä on pitkä välimatka, tapaamisoikeuden järjestäminen voi hankaloitua. Tässä artikkelissa käydään kootusti läpi asioita, jotka tapaamisoikeudesta sopivien vanhempien tulisi ottaa huomioon, kun lapsen ja vanhemman välillä on pitkä välimatka.

Lapsen asuinpaikan muuttaminen

Jos toinen vanhempi haluaa muuttaa lapsen kanssa ja vanhemmilla on yhteishuoltajuus, muuttaminen onnistuu vain, jos molemmat huoltajat antavat siihen suostumuksensa. Tämä johtuu lakiin kirjatusta huoltajien yhteistoimintavelvoitteesta: lain mukaan lapsen huoltajat vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja lähtökohtaisesti tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset. Jos huoltajat eivät pääse asiassa sopimukseen, asian ratkaisee tuomioistuin. Molempien huoltajien kuulemisesta muuttotilanteessa on säädetty lisäksi kotikuntalaissa: jos mukana muuttava perheenjäsen tekee muuttoilmoituksen alle 18-vuotiaan puolesta, Digi- ja väestötietoviraston on varattava tarvittaessa hänen huoltajilleen tilaisuus antaa määräajassa selvitys ilmoituksen johdosta.

Lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta mukaan lapsen vanhemman on ilmoitettava toiselle vanhemmalle muuttoaikeistaan, jos muutolla on vaikutusta huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen. Sama oikeus ja velvollisuus ilmoitukseen on muulla henkilöllä kuin vanhemmalla, jolle lapsen huolto on uskottu. Ilmoitus tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan kolme kuukautta ennen muuttoa, mutta kuitenkin hyvissä ajoin. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos se on välttämätöntä lapsen tai muuttavan aikuisen henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan välittömän ja vakavan uhan torjumiseksi.

 

 

Tapaamisoikeus säilyy ennallaan

Muuttavan vanhemman on huomioitava, että lapsen tapaamisoikeus säilyy ennallaan myös muuton jälkeen. Lapsella tulisi siis olla edelleen mahdollisuus tavata toistakin vanhempaa, vaikka välimatka olisi pitkä. Jos välimatka muuttuu huomattavasti muuton myötä, sopimusta lapsen tapaamisesta voi olla tarpeen muuttaa (esimerkiksi niin, että lapsi on toisen vanhemman luona harvemmin, mutta pidempiä aikoja kerrallaan). Myös tapaamisoikeutta koskevissa asioissa ratkaisun tekee viime kädessä tuomioistuin, jos vanhemmat eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen.

Matkakulut

Matkakulut voidaan ottaa huomioon myös lapsen elatusavussa. Laki ei anna elatusavun määrästä tarkkoja määräyksiä, joten elatusavun laskemisesta on julkaistu lainsäädäntöä täsmentävä ei-sitova ohje (oikeusministeriön julkaisu 2007:2). Ohjeen mukaan matkakuluja voidaan tasata vanhempien välillä, jos matkakulut ovat yli 124 euroa kuukaudessa (vuonna 2020). Tällöin se vanhempi, joka vastaa matkakuluista, saa vähentää 124 euroa ylittävän summan elatuskyvystään (eli siitä summasta, joka vanhemmalla on käytettävissä lapsen elatukseen). Ohjeen mukaan kulut tulisi laskea halvimman mahdollisen matkustustavan mukaisesti. Vanhempien ei ole kuitenkaan pakko noudattaa ohjeen laskentatapaa, vaan he voivat halutessaan esimerkiksi kulujen jakamisesta puoliksi.

Lomamatkat

Jos lapsen tapaamisoikeus on vahvistettu sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä, ei ole lähtökohtaisesti estettä sille, että vanhempi vie lapsen ulkomaille lomamatkalle omalla tapaamisvuorollaan. Tilanne on kuitenkin eri, jos esimerkiksi tuomioistuin on antanut tarkentavia määräyksiä huoltajien tehtävistä tai tapaamisoikeudesta. Tuomioistuin voi esimerkiksi päättää, että sen vanhemman, joka on hakenut tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa, on talletettava oma ja lapsen voimassa olevan passi ulosottomiehen huostaan. Jos vanhempi vie lapsen ulkomaille silloin, kun ei ole hänen vuoronsa tavata lasta, sovellettavaksi voivat tulla jopa rikoslain lapsikaappausta koskevat säännökset.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]