Minilex - Lakipuhelin

Lapsen huostaanotto ja tapaamisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun lapsi on otettu huostaan, voi lapsen vanhemmille olla alussa epäselvää heidän mahdollisuutensa tavata lasta. Sijaishuollossa olevan huostaanotetun lapsen ja hänen vanhempiensa välisiä suhteita ei ole tarkoitus katkaista huostaanotolla, vaan tavoitteena on aina lapsen ja hänen vanhempiensa jälleenyhdistäminen, jos se ei ole lapsen edun vastaista. Lapsen vanhemmat voivat siis siten pääsääntöisesti tavata huostaanotettua lasta ja heillä on oikeus sopia lapsen huollon ja tapaamisten järjestämisestä sosiaalihuollon vahvistettavaksi toimitettavalla sopimuksella. Toisena vaihtoehtona on nostaa kanne tuomioistuimessa. Jos asian ratkaiseminen on huostassapidon vuoksi lapsen edun kannalta tarpeetonta, sosiaalilautakunta voi jättää sopimuksen vahvistamatta tai tuomioistuin hylätä hakemuksen.

Vaikka pääsääntöisesti huostaanotetun lapsen ja hänen vanhempiensa väliset yhteydenpidot ja tapaamiset ovat mahdollisia, on tästä pääsäännöstä myös poikkeuksia. Kun lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden lapsen läheisten henkilöiden välisen yhteydenpidon ja tapaamisten rajoittaminen on esimerkiksi lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä, näin voidaan myös tehdä. Hoidon ja kasvatuksen turvaamisen lisäksi peruste rajoittaa lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa on yhteydenpidosta lapsen hengelle, terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle aiheutunut vaara. Myös silloin voidaan rajoittaa yhteydenpitoa, kun rajoittaminen on välttämätöntä vanhempien tai perheen muiden lasten, perhekohdin tai laitoksen muiden lasten tai henkilöstön vuoksi, tai jos 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa yhteydenpitoa. Tämä koskee myös alle 12-vuotiasta lasta, jos hän on riittävän kehittynyt, jotta hänen tahtonsa voidaan asiassa huomioida. Yhteydenpidon rajoittaminen edellyttää kuitenkin vielä lisäksi, että tästä ei ole voitu sopia asiakassuunnitelmassa tai erityisestä syystä muutoin lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheistensä kanssa.

Yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksessä voidaan rajoittaa siis esimerkiksi juuri lapsen oikeutta tavata vanhempiaan tai muita läheisiään. Tämä voidaan toteuttaa niin, että lapsen olinpaikkaa ei ilmoiteta lapsen vanhemmille tai huoltajille.

Yhteydenpidon rajoittamista ei saa käyttää muutoin kuin siinä määrin kuin se tapauksessa on välttämätöntä. Tämän lisäksi ajallisesti rajoitus kestää lähtökohtaisesti enintään kuukauden ajan, mutta sitä voidaan tarpeen mukaan myös jatkaa yli kuukauden. Päätöksen tulee siis olla määräaikainen ja siinä on lisäksi mainittava ne henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu. Tämän lisäksi päätöksessä tulee mainita, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa se toteutetaan.

Huostaanotettu lapsi voi siis sijaishuollossa lähtökohtaisesti tavata vanhempiaan ja muita läheisiään asiakassuunnitelman mukaisesti. Joissakin tilanteissa lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheistensä tapaamisia voidaan kuitenkin rajoittaa, jos se katsotaan esimerkiksi lapsen kehitystä vaarantavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]